Andraplats för MDH-studenter i internationell tävling

2011-05-13 | Student

Studenterna Emelie Wong och Torbjörn Johansson på Mälardalens högskola har tillsammans med universitetslektor Magnus Hoppe tagit hem andrapris för sitt välpresenterade projekt i årets Euroweek. Totalt deltog 150 studenter i den internationella tävlingen och 21 projekt tävlade i temat Vatten, det tema där Mälardalens högskolas studenter kammade hem andrapriset.

PRIME Networking är ett nätverk av lärosäten i Europa där konferensen Euroweek är en av nätverkets största och mest uppmärksammade aktiviteter. För högskolan är Prime Networking ett sätt att bygga upp internationella kontakter som kretsar kring utbildning och studentutbyten. Bland de som ingår i nätverket finns bland annat Universitetet i Coimbra, Portugal, där årets Euroweek gick av stapeln.

Studenterna Emelie Wong och Torbjörn Johansson, som går fjärde året på Innovationsprogrammet vid Mälardalens högskola, ställde upp i tävlingen tillsammans med två studenter från Portugal och två från Spanien. Deras projekt har titeln "From the beast to the beauty" och handlar om hur fenomenet "spa" har omvandlats från något fult till något fint. En institution som började som en plats för sjuka människor att kureras på, är idag en plats dit individen åker för att bli vacker och må bra. Studenterna undersökte detta fenomen och arbetade fram en webbplats, "Dripstone", med information om hur dagens spa kan bli mer ekologiskt hållbara.

En tävling som Euroweek visar att samarbeta med olika länder är mycket intressant men också intensivt eftersom alla har olika kulturer och olika kunskapsnivå. Dessutom är man van att jobba på olika sätt.

– All kommunikation skedde över Facebook. I början hade vi en Facebook-grupp där vi informerade varandra hur det gick och mot slutet bestämde vi tidpunkter att samlas på facebook-chatten för att samla ihop det sista, berättar Torbjörn Johansson.

Projektledare och handledare för Emelie och Torbjörn var Magnus Hoppe, universitetslektor i innovationsteknik.

– Studenterna har haft en otrolig förmåga att hantera osäkerhet, bristande kommunikation och kulturella olikheter och vända det till det bästa. Under tidspress har de skapat ett väl sammanhållet projekt. Kreativitet, problemlösningsförmåga och ett gott sinnelag har borgat för goda erfarenheter och många lärdomar.

Priset fick studenterna för det bås, likt en poster, de byggt upp för att presentera projektet inför flera jurys och de andra tävlande under en större presentation på konferensen.

– Det känns riktigt häftigt att vinna priset! Men upplevelserna och relationerna jag har knutit i samband med Euroweek är värt så mycket mer. Nu planerar jag att åka till Finland i sommar och träffa några nya vänner jag lärde känna under veckan och vem vet vart man hamnar här näst, avslutar Torbjörn Johansson.