”Alva Myrdal-professuren passar mycket bra både till mitt privata och mitt yrkesliv"

2018-05-31 | Forskning/Samverkan

Marie Parker Jenkins är gästprofessor till minne av Alva Myrdal. Professuren syftar till att hedra Alva Myrdals prestationer som forskare, politiker och en stark röst i den offentliga diskursen. – Jag måste säga att jag är enormt stolt över denna gästprofessur till minnet av Alva Myrdal. Hon var verkligen en enastående kvinna! Denna professur är en bra anpassning både till mitt privata och mitt yrkesliv – en mycket bra match, säger Marie Parker Jenkins.

Alva Myrdal var en sann förespråkare för mänskliga rättigheter med fokus på europeisk harmonisering och förståelse för kulturell mångfald. Marie Parker Jenkins har mycket gemensamt med Alva Myrdal. Hennes forskning och alla de böcker hon skrivit handlar om kulturell mångfald. Ett annat tema de har gemensamt är ett stort intresse för hur man implementerar mänskliga rättigheter i skolor och på universitet. 

– Jag gjorde min doktorsavhandling i Strasbourg och min master i mänskliga rättigheter i Kanada. Mina underliggande teman i diskursen om mänskliga rättigheter är samhälleliga- och utbildningsmiljöer. 1999 publicerade jag dessutom en bok om barnens rättigheter i klassrummen, säger Marie Parker Jenkins.

Kommer från en familj som tror på utbildning

En av anledningarna till varför kulturell mångfald blev huvudintresset i Marie Parker Jenkins forskning är hennes uppväxt. Hennes far var flykting från andra världskriget och hennes livserfarenhet var därför som dotter till en flykting. Hon växte upp i ett anglo-ukrainskt hem. Genom sin uppväxt fick hon en förståelse för både det ukrainska och det brittiska perspektivet på livet.

– Jag var mycket glad över att gå i skolan och England gav mig en mycket bra utbildning. Jag blev senare lärare, bedrev akademiskt arbete i många länder runtom i världen och blev professor i pedagogik, både i England och Irland. Jag kommer från en familj som tror på utbildning och båda mina föräldrar var förtjusta över att vara med på installationen för min första professur, säger Marie Parker Jenkins.

Ständigt på jakt efter nya pedagogiska verktyg

Det som intresserar Marie Parker Jenkins mest är hur vi bäst reagerar på och hanterar kulturell mångfald, med både känsla och förnuft. Hennes forskning utgår ifrån att någon modell för beprövad erfarenhet inte finns för hur skolorna ska hantera kulturell mångfald i klassrummen.

– Det fungerar inte att tillämpa en viss metod eller modell på alla skolor, klasser eller elever oavsett sammanhang. Vi söker efter goda erfarenheter, exempel på metoder som lärare prövat och som verkligen fungerat bra för just den gruppen. Mina kollegor och jag letar ständigt efter nya pedagogiska verktyg för detta, säger Marie Parker Jenkins.

Många goda metoder och exempel

Marie Parker Jenkins har sett många bra exempel. Hon upplevde ett av dem på en stadsdelsskola i London med många invandrare i klasserna. Många av eleverna i 5-6-årsåldern kunde inte ett enda ord engelska.

– Läraren kom på idén att skapa armband med bilder och ord såsom mat och dryck, toaletter och raster. När barnet behövde prata med läraren kunde hen använda armbandet som stöd. Barnen kände sig säkrare på sin nya skola efter några dagar, trots deras brist på engelska ord. Detta gjorde även att föräldrarna kände sig tryggare med att lämna sina barn på skolan. Det är ett användbart exempel på god praxis i hur man reagerar på kulturell mångfald i klassrummet, säger Marie Parker Jenkins.

"Meet and greet"

Marie Parker Jenkins tillbringade en vecka i april med att besöka MDH, som helt handlade om ’meet and greet’, träffa och hälsa, och sätta namn på ansikten.

– Jag har pratat med kollegor om deras egen forskning samt kopplingar till min egen, och jag har lärt mig mer om MDH. Nu vill jag föra samman kollegor här på MDH med kollegor hemma på University of Limerick, Irland, säger Marie Parker Jenkins.

Marie och hennes kollegor på MDH planerar nu för nästa besök som sker någon gång i höst. Då ger hon en föreläsning för alla som vill komma och lyssna, och hon ska till exempel ha en workshop för doktorander.

– Jag kommer också att besöka kommunerna och skolorna i regionen för att lära mig mer om deras arbete med att hantera kulturell mångfald. Jag är säker på att jag kommer att hitta exempel på god praxis från klassrummen här som jag kan ta med mig tillbaka till Irland, säger Marie Parker Jenkins.