”Alla barn ska ha möjlighet att välja vad de vill bli när de blir stora”

2017-02-03 | Forskning/Samverkan

Andelen män som arbetar i förskolan är endast tre procent.
Det vill MDH och Eskilstuna kommun förändra. Idag lanseras därför ett gemensamt framtaget utbildningspaket som ska öka kunskapen kring betydelsen av att ha en jämnare könsfördelning för förskolepersonal i Eskilstuna.

 

Närmare 90 personer är på plats på eventet på MDH, där bland andra förskolepersonal, förskolechefer, studenter, forskare vid lärarutbildningen och politiker i Eskilstuna deltar. Vid lanseringen kommer Cecilia Westerdahl och Gustaf Deticek Svensson, båda förskollärare och projektledare, att visa utbildningspaketets upplägg och dess olika moduler. Dessutom berättar Gustaf om hur det är att vara man och arbeta i förskolan.

MDH-forskaren Mia Heikkilä, som har specialiserat sin forskning kring genusfrågor inom förskolan, har varit delaktig i utvecklingen av utbildningspaketet.
– Om förskolan och skolan ska vara en plats för precis alla barn, alla flickor och alla pojkar i alla dess former är det viktigt att både kvinnor och män välkomnar dem i förskolan, säger hon. Vid eventet presenterar Mia sin forskning kring män i förskolan.

För kommunens förskolechefer är utbildningspaketet välkommet.
– Vi har alldeles för få män i förskolan och det är tufft för dem. Vi försöker jobba aktivt för att rekrytera fler män, styra dom till förskoleyrket och peppa dem. Men det är inte lätt. Någonting behöver verkligen göras, säger Karina Böös som är förskolechef på Hållsta förskola i Eskilstuna.

För att få ett jämlikt samhälle behövs en jämlik förskola menar Gustaf Deticek Svensson.
– De barn som går i förskolan idag är våra framtida medborgare och vi vill att de ska ha möjlighet att välja att bli precis vad de vill när de blir stora, säger han.

Kontaktpersoner

Cecilia Westerdahl, projektledare: cecilia.westerdahl@eskilstuna.se, 070-16 72 300 Gustaf Deticek Svensson, projektledare: gustaf.svensson4@eskilstuna.se, 070-089 34 28
Mia Heikkilä, docent i pedagogik, mia.heikkila@mdh.se, 021-10 17 74