Alex Tumwesigye försvarar sin doktorsavhandling i matematik

2018-05-28 | Forskning/Samverkan

Alex Tumwesigye är en av flera forskarstuderande från Östafrika, som tack vare Sida-sponsrade International Science Programme (ISP) dokorerar i Sverige. Den 29 maj blir Alex den första doktoranden inom delnätverket Eastern Africa Universities Mathematics Programme att försvara en doktorsavhandling i matematik/tillämpad matematik vid Mälardalens högskola.

– Jag är väldigt förväntansfull, säger Alex Tumwesigye, inför att försvara avhandlingen Dynamical systems and commutants in non-commutative algebras.

Alex har bedrivit sina doktorandstudier vid MDH tack vare samverkansprojektet International Science Program (ISP), som sponsras av Sida. För tillfället sponsrar ISP i sin tur tre nätverk inom matematik, där Alex Tumwesigyes hemuniversitet, Makerere University, är en del av nätverket Eastern Africa Universities Mathematics Programme (EAUMP).

Vanligtvis inom matematiknätverket EAUMP försvarar studenterna en licentiat och återvänder sedan till sitt hemuniversitet. Och när Alex först kom till MDH var planen att han skulle göra just det. Men samarbetet utvecklades efter vägen.

– För en licentiatexamen behöver du minst två publikationer, och det var planen när jag kom hit. Två publikationer är också minimumkravet för en doktorsexamen i Uganda. Så jag skulle ta en licentiat här och sen försvara en doktorsavhandling i Uganda, säger Alex.

Men efter att Alex försvarat sin licentiat under 2016 så började det diskuteras om Alex istället skulle stanna i Västerås och fortsätta med sitt arbete.

– Då hade jag tre publikationer, vilket är tre fjärdedelar av en doktorsexamen.

Beslutet blev att Alex stannade vid MDH, tack vare utökad sponsring.

– Under de här omständigheterna är jag den första att försvara en doktorsavhandling inom EAUMP vid Mälardalens högskola.

Kommutativitet

Doktorsavhandlingen, Dynamical systems and commutants in non-commutative algebras, handlar om kommutativitet, som är ett mycket viktigt område inom matematik, fysik, teknikvetenskap och många andra vetenskaper. Två processer sägs kommutera om det inte spelar någon roll i vilken ordning processerna utförs. Alex ger ett exempel:

– I det verkliga livet finns det många processer som är kommutativa, och likaså många processer som inte är det. Till exempel, du kan öppna en dör och sedan gå in. Där har du två processer; du öppnar dörren, och efter det går du in. Men du kan inte gå in först och sedan öppna dörren, utan denna process måste göras i den andra ordningen.

International Science Programme

ISP har sedan starten 1961 bidragit till en tillväxt av vetenskaplig kunskap och till stärkt inhemsk forskningskapacitet i låginkomstländer.

Alex belyser att det är viktigt för hemlandet Uganda, och andra nationer i Östafrika, att möjligheten till att bedriva forskningsstudier i Sverige finns. I Alexs fall bidrar det till en hållbar utveckling av forskning och utbildning inom matematik/tillämpad matematik.

Allt eftersom fler och fler forskarstudenter blir involverade i programmen ökar möjligheterna till forskningssamarbeten och kunskapsutbyte i hemländerna.

– Tack vare Sida och de forskarstudenter som deltar i programmen så förbättras situationen hemma i Östafrika. Sponsringen är jätteviktig och pengarna kommer till stor nytta.

Alex är väldigt tacksam för att ha fått möjligheten att doktorera vid MDH genom ISP. Han berättar att det finns flera stora skillnader mellan att bedriva studier i Uganda och Sverige.

– Överlag så har vi väldigt gynnsmma förutsättningar här i Sverige. Till exempel undervisade jag 400 studenter i Uganda. Och det betyder inte bara att du undervisar, du måste också sätta betyg och ha hand om allt runt omkring kurserna. Det tar mycket tid. Här i Sverige undervisar man inte alls lika många och det gör att man kan fokusera mer på sitt forskningsarbete.

– Faciliteterna är också en stor skillnad. Och här har vi internetuppkoppling hela tiden och väldigt bra utrustning. I Uganda kan du inte alltid vara säker på att elektriciteten fungerar. Det är så många fler akademiska utmaningar i där hemma. 

Fortsatt forskning

Efter att på ha försvarat sin doktorsavhandling återvänder Alex till sin permanenta tjänst vid Makerere University. Då kan han vara en av få i hemlandet Uganda, och i hela Östafrika, med en Fil.Dr i matematik/tillämpad matematik.

Trots att Alex lämnar MDH hoppas han på fortsatta samarbeten.

– Jag har redan suttit ned med mina handledare och diskuterat fortsatt forskning. Vi vill inte att vårt samarbete ska sluta i och med doktorsavhandlingen. Vi vill fortsätta att samverka även efter att jag återvänt till Uganda.

Den 29 maj klockan 13.00 försvarar Alex Tumwesigye sin doktorsavhandling i sal Kappa, på MDH i Västerås.

Läs mer om avhandlingen här .