SOLD-seminarium: Forum för flerspråkighet och svenska som andraspråk

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2018-12-05
Tid: 13.15 - 14.45
Plats: H553, MDH Eskilstuna

Hanna Simola, kommundoktorand, MDH. Halvtidsseminarium
Styrning som stöttning – en etnografisk fallstudie om lärares didaktiska ledarskap som stödstruktur för språk- och kunskapsutveckling i flerspråkiga klassrum i grundskolans senare år

Läsare: Annaliina Gynne , lektor i svenska som andraspråk, MDH
Mejla till hanna.simola@mdh.se för att få texten en vecka före seminariet.
Välkomna!