Seminarium: "Modellering och experimentering med sociala normer"

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2018-04-18
Tid: 15.15
Plats: Sal Kappa, MDH Västerås

I föredraget presenterar Giulia Andrighetto, Institute of Cognitive Sciences and Technologies, sin forskning om sociala normer och dess roll i att främja social ordning.

Människors liv styrs till stor del av sociala normer, regler eller principer som oberoende av rättsliga institutioner föreskriver vad vi borde eller inte borde göra. Sociala normer reglerar nästan alla aspekter av vårt sociala liv, från att ge dricks på restauranger till hur vi hälsar på varandra. De är också centrala för hur vi löser olika sorters sociala dilemman, som till exempel de som rör föroreningar, bevarande av naturresurser eller deltagande i och bidrag till offentliga angelägenheter.

Under seminariet presenterar Giulia Andrighetto sitt arbete om sociala normers roll i att främja social ordning, och om effekten av straffåtgärder när man verkställer besluten att följa dem.

Dr Giulia Andrighetto är gästforskare vid MDH från Institute of Cognitive Sciences and Technologies, Italien. Giulia är en del av Wallenberg Acadamy Fellows - den största privata satsningen på unga forskare i Sverige.

Läs mer om det här

Seminariet hålls på engelska. Ingen föranmälan krävs.