Seminarium: ”I slutet det blir värsta överraskningen”

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2018-04-18
Tid: 13.15 - 14.45
Plats: H553, MDH Eskilstuna

Forskargruppen Forum för flerspråkighet och svenska som andraspråk bjuder in till ett seminarium med Karin Senter vid Uppsala universitet.

Välkommen till seminariet ”I slutet det blir värsta överraskningen” -  om talspråkliga resurser bland flerspråkiga gymnasieelever med mångspråkig förortsbakgrund.

Seminariet är kostnadsfritt och du behöver inte anmäla dig.

Forskargruppen ingår i forskningsmiljön Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik, SOLD, som erbjuder flera seminarier under våren.

Alla SOLD-seminarier

Läs mer om forskningsmiljön SOLD