Professorsföreläsning: Skola på vetenskaplig grund

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2017-11-15
Tid: 13.15 - 15.00
Plats: MDH, sal Alfa, Västerås.

Andreas Ryve, professor i matematik/tillämpad matematik föreläser om "Skola på vetenskaplig grund" för lärarstudenter och dess lärare.

Vid detta tillfälle presenteras även MDH:s forskningsmiljö och forskning inom Matematik, naturvetenskap och teknik med ämnenas didaktik (MNT).

Föreläsningserie

Den här föreläsningen är en del av en föreläsningsserie som pågår hela hösten där MDH:s professorer inom utbildningsvetenskap håller föreläsningar för lärarstudenter och dess lärare.

Läs mer i nyheten "Lär dig mer om om framtidens förskola och skola"

Kommande föreläsningar

7/12 kl. 9.15-11.00, lokal Futurum, MDH Eskilstuna

  • Presentation av forskningsmiljön och forskning inom Studier om social hållbarhet i utbildning SOS-ED
  • ”Assimilering, integrering och inkludering – att bemöta nyanlända elever i skolan” Niclas Månsson

Tidigare föreläsningar

11/9 kl. 9.00-12.00, lokal Alfa, MDH Västerås

  • Presentation av forskningsmiljön och forskning inom Barn och Unga i Skola och Samhälle (BUSS), lokal Alfa
  • ”Förskola och skola ur barns och ungas perspektiv”, Anders Garpelin
  • ”Förskollärarens uppdrag”, Anette Sandberg

4/10 kl. 13.15-14.30 Futurum, MDH Eskilstuna.

  • Presentation av forskningsmiljön och forskning inom Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik (SOLD), lokal Futurum
  • ”Flerspråkighet som resurs”, Eva Sundgren