En vecka fri från våld

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2019-11-28
Tid: 12.15 - 17.00
Plats: Aula Collegium, MDH Eskilstuna

En föreläsningseftermiddag för dig som arbetar mot eller kommer i kontakt med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Mälardalens högskola, Strängnäs-, Eskilstuna, Nyköpingsoch Gnesta kommun, Kvinno- och Tjejjouren Mira samt Zonta bjuder tillsammans med Länsstyrelsen i Södermanland in till en föreläsningseftermiddag om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i samband med den årligt återkommande kampanj- och aktivitetsveckan ”En vecka fri från våld”. Under veckan uppmärksammas vikten av ett våldsförebyggande arbete för att förebygga mäns och killars våld.

Dagen anordnas för dig som i din profession/kommande profession eller på fritiden kommer i kontakt med frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer till exempel yrkesverksamma inom socialtjänst, förskola, skola, rättsväsende, hälso- och sjukvård, ideella organisationer med flera.

Program med föreläsare (pdf 563 kB)