Avslutningshögtid - EST och internationella program

Konferenser och evenemang

Datum: 2019-06-18
Tid: 13.30
Plats: sal Aula Collegium, MDH Eskilstuna.

Den 18 juni klockan 13.30 arrangerar MDH vårterminens Avslutningshögtid för akademin för ekonomi, samhälle och teknik samt internationella program i sal Aula Collegium, MDH Eskilstuna. Ceremonin kommer att hållas på svenska och engelska.

Du som läser din sista termin vid MDH är välkommen till Avslutningshögtid den 18 juni. Högtiden är högskolans tack till dig för din studietid. Du kan delta även om du har kompletteringar kvar att göra i dina studier och oavsett om du har läst program eller motsvarande fristående kurser. 

Alla studenter är välkomna till högtiden förutsatt att du anmäler dig i tid. Avslutningshögtiden är frivillig och har ingen koppling till din examen.

Avslutningshögtid.