Studentkalender

 • Karriärtorget: Mercuri Urval

  27 sep 2018 | Övrigt

  Mercuri Urval finns på plats vid Karriärtorget för rekrytering och information. De söker främst studenter från byggsektorn men även andra studenter är välkomna.

 • Hanna Simola, kommundoktorand, MDH. Halvtidsseminarium Styrning som stöttning – en etnografisk fallstudie om lärares didaktiska ledarskap som stödstruktur för språk- och kunskapsutveckling i flerspråkiga klassrum i grundskolans senare år

 • Karriärdagen för sjuksköterskor

  7 feb 2019 | Konferenser och evenemang

  MDH bjuder in studenter och arbetsgivare till en karriärdag för sjuksköterskor. Ta chansen att knyta värdefulla kontakter!

 • Karriärdag för lärare och förskollärare

  7 mar 2019 | Konferenser och evenemang

  MDH och Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) bjuder in till en karriärdag för lärare och förskollärare. Ta chansen att knyta värdefulla kontakter!