Studentkalender

 • Välkommen till en utställning om händelser kring Gustav Vasas val till konung i Sverige och tiden efter blodbadet i Stockholm 1520.

 • Julens öppettider på högskolebiblioteket

  24 dec 2018 | Driftinformation

  Högskolebiblioteket har ändrade öppettider under jul och nyår.

 • Välkommen till en utställning om händelser kring Gustav Vasas val till konung i Sverige och tiden efter blodbadet i Stockholm 1520.

 • Välkommen till en utställning om händelser kring Gustav Vasas val till konung i Sverige och tiden efter blodbadet i Stockholm 1520.

 • Kirurgavdelningen vid Akademiska sjukhuset besöker Karriärtorget på MDH i Västerås. De berättar mer om sin verksamhet och kommer gärna i kontakt med dig som just nu läser din sjätte termin på sjuksköterskeprogrammet.

 • Välkommen till en utställning om händelser kring Gustav Vasas val till konung i Sverige och tiden efter blodbadet i Stockholm 1520.

 • Välkommen till en utställning om händelser kring Gustav Vasas val till konung i Sverige och tiden efter blodbadet i Stockholm 1520.

 • Avslutningshögtid

  24 jan 2019 | Konferenser och evenemang

  Du som läser din sista termin vid MDH är välkommen till Avslutningshögtid i Aula Collegium, Eskilstuna. Högtiden är högskolans tack till dig för din studietid.

 • Karriärdagen för sjuksköterskor

  7 feb 2019 | Konferenser och evenemang

  MDH bjuder in studenter och arbetsgivare till en karriärdag för sjuksköterskor. Ta chansen att knyta värdefulla kontakter!

 • Karriärdag för lärare och förskollärare

  7 mar 2019 | Konferenser och evenemang

  MDH och Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) bjuder in till en karriärdag för lärare och förskollärare. Ta chansen att knyta värdefulla kontakter!

 • Beteendevetardagen

  21 mar 2019 | Konferenser och evenemang

  En karriärdag för dig som läser beteendevetarprogrammet och för dig som arbetsgivare. Ta den här möjlighetet att knyta värdefulla kontakter inför framtiden.