Text

Vill du redan under studietiden få en inblick i hur ditt framtida arbetsliv kommer att se ut? Skaffa dig en mentor.

Mentorprogrammet

En mentor ger dig en inblick i ditt framtida arbetsliv

Vill du redan under studietiden få en inblick i hur ditt framtida arbetsliv kommer att se ut? Skaffa dig en mentor.

Mentorprogrammet

På MDH finns något som kallas mentorprogrammet. Som adept - som du kallas i ett mentorprogram - får du tillgång till en person från arbetslivet som kan ge dig konkreta tips och råd på hur du ska tänka och agera inför klivet ut på arbetsmarknaden.

Exempel på vad du som medlem i mentorprogrammet får tillgång till:

  • Goda råd när det är dags att söka jobb
  • Möjligheten att lära känna dina styrkor och svagheter bättre
  • Kunskap och insikt i hur det fungerar i arbetslivet
  • Ett utökat nätverk av kontakter


Mentorprogrammets upplägg

Programmet pågår under perioden oktober till maj. Därefter träffar studenten sin mentor regelbundet vid tillfällen som passar dem båda. Utöver det anordnas gemensamma träffar där deltagarna får möjlighet att utbyta erfarenheter.


Vem kan söka och hur gör jag?

På grund av osäkerhet kring coronaviruset ställs mentorprogrammet för 2020/2021 in.

 

Mentorprogrammet finns till för alla programstudenter vid MDH i både Eskilstuna och Västerås. För att programmet ska kunna starta på båda orterna krävs att tillräckligt många mentorer och studenter finns på respektive ort.

Antalet platser är begränsat. Vilka sökande som kommer att erbjudas plats beror på vilka mentorer som finns. Det ska alltid finnas någon koppling mellan mentorns yrke och din utbildning.

Mentorprogrammets gemensamma träffar hålls på svenska, men engelskspråkiga studenter är naturligtvis välkomna att söka och får plats om det finns engelsktalande mentorer. Studenter som läser näst sista året i utbildningen har förtur till mentorprogrammet.


Kontakt

För frågor om mentorprogrammet, mejla till karriartorget@mdh.se

Till toppen