Text

Är du intresserad av jämställdhetsanalys, förbättrad upptäckt av våld i relationer?

Samordningsförbundet i Södertälje

Samordningsförbundet i Södertälje

Med gemensamma krafter stärks både medarbetare och studenter.


Samordningsförbundet arbetar för att utveckla en fungerande samverkan mellan myndigheter, så att medborgare får stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.

Samordningsförbund finns i hela landet och består av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region. I samordningsförbundet i Södertälje är det Södertälje kommun och Region Stockholm tillsammans med våra statliga myndigheter som ingår i förbundet.

Så är du intresserad av samverkan och samordning i denna unika plattform med Arbetsförmedling, försäkringskassa, region och kommun är du välkommen med förslag på ex-jobb.

Några förslag från oss:

  • Vi försöker bli bättre i vårt jämställdhetsarbete, både i kansliet men även genomvåra medlemmar. Så om intresse finns att genomföra en jämställdhetsanalys vore vi tacksamma.
  • Vi bedriver ett lokalt projekt (på strategisk nivå) som även pågår nationellt kring förbättrad upptäckt av våld, våld i relationer. Här involverar vi gärna någon som vill studera det närmare.
  • Vi finansierar en del insatser för personer i behov av samordnat stöd för att komma vidare mot arbete och studier där hälsan är i fokus. Alltså där ohälsa, psykisk eller fysisk, är ett hinder för att få arbete eller börja studera. Dessa ser vi också gärna att någon tittar närmare på.

Vi är öppna för förslag så hör av dig så berättar jag mer!

Kontakt:
Micaela Magnusson, utvecklingsledare
070-363 85 30

Till toppen