Text

Är du intresserad av examensarbete om isolering av fjärrvärmeledningar

Mälarenergi

Mälarenergi

Examensarbete – Isolering av fjärrvärmeledningar Bakgrund och syfte


Mälarenergi började sin leverans av fjärrvärme till boende i Västerås redan 1954 till ett antal kunder i centrala Västerås. Sedan dess introduktion så har affären fjärrvärme växt och innefattar idag värmeleveranser till drygt 14 000 kunder i Västerås, Surahammar, Hallstammar och Kungsörs kommun.

Mälarenergis distributionsnät för fjärrvärme består i huvudsak av isolerade stålrör till en total sträcka av drygt 700 km. Varje år så bygger och förnyar Mälarenergi sitt ledningsnät till en sträcka om cirka 15 km.

Moderna fjärrvärmeledningar har en beräknad livslängd på upp till 80 år. Så beslut hur vi bygger idag är strategiskt viktiga för framtiden. En parameter vid byggnation av distributionsnät för fjärrvärme är valet av ledningarnas isoleringsförmåga. En välisolerad ledning medför låga värmeförluster men innebär också en högre investeringskostnad. I vilken utsträckning som fjärrvärmeledningarna ska isoleras är en balans mellan kostnaderna för: värmeförluster, isolering och värmeproduktion.

Omfattning

Arbetet kommer att omfatta litteraturstudie, planering, upprättande av en teoretisk beräkningsmodell för värmeförluster för ett distributionsnät samt upprättande av en ekonomisk modell där kostnaden för värmeförluster och ökad isolering ställs mot kostnader för värmeproduktion.

Examensarbetes omfattning beräknas till 30 högskolepoäng med en planerad start under första kvartalet 2021. Arbetets omfattning lämpar sig till en person.

Din profil

Vi letar efter en mastersstudent med relevant bakgrund inom energiteknik, termodynamik eller industriell ekonomi.

Övrigt

Urval sker löpande efter mottagen ansökan. Ansökan ska inkludera presentation av dig samt CV med bifogat utdrag på avklarade kurser, inklusive betyg.

Platsen för denna position är Västerås. Möjlighet finns att utföra delar av arbetet på distans.

Kontakt:
Björn Larsson, projektledare
bjorn.larsson@malarenergi.se
021–39 50 09

Till toppen