Text

Gör exjobbet inom forskningsinriktningen Framtidens energi.

Future Energy

Future Energy

Gör exjobbet tillsammans med forskare inom forskningsinriktningen Framtidens energi.


Våra forskare har tagit fram förslag inom områdena förnybar energi, resurseffektivitet och digitalisering som t ex handlar om framtidens flygplan, smart design av batterisystem och användning av drönare för inspektion av värmeförluster från byggnader.

Do your degree project with researchers within Future Energy Center. Our researchers suggests projects within the areas of renewable energy, resource efficiency and digitalisation as for example concerns future aircrafts, smart design of battery systems and the use of drones for inspection of heat losses from buildings.

Kontakt:
Eva Thorin, forskningsledare
eva.thorin@mdh.se
021-10 15 64

Mer om Future Energy

Till toppen