Text

  • Studieort Idélab Eskilstuna
Datum
  • 2020-10-20 15:00–18:00

Föreläsning - Rätt fokus på styrelsearbetet

Göran Hogestadh, certifierad styrelseutbildare i StyrelseAkademien, inspirerar kring ämnet och får oss att se aktivt styrelsearbete som ett medvetet strategiskt val.

Rätt styrning - Med vilka dokument och mötesformer styr vi våra företag. Genomgång av Äga – Styra – Leda och hur vi med styrande dokument skapar värde i våra bolag.

Rätt bemanning - Med rätt bemanning av våra styrelser så uppnår vi ett bättre resultat. Vad avgör vilka personer vi ska ha i våra styrelser.

Rätt inriktning - Vilka arbetsuppgifter har en styrelse, både ur ett lagperspektiv och praxis.

Rätt arbetssätt – Styrelsen ansvar har en central roll men även hur styrelsen genomför sina styrelsemöten samt dess arbetsformer

Datum: 20 okt
Tid: Kl 15 – 18.00
Plats: Idélab – Eskilstuna
(Kursen körs i digitalt forum om pandemin kräver.)

Föreläsningen är på svenska.
Anmälan sker till anna.berg@mdh.se

Idélab

Idélab erbjuder studenter, forskare och övriga anställda vid Mälardalens högskola rådgivning inom ide- och affärsutveckling samt personlig utveckling – helt kostnadsfritt.

Läs mer