Text

Solarwork

Solarwork är en etablerad solcellsaktör som utvecklar solbranschen och höjer kundupplevelsen. För att utveckla branschen engagerar vi oss i våra kunder och breddar utbudet tillsammans med andra branscher. Solarwork har kontor i Stockholm, Göteborg och Skåne.

Logga

Två förslag på examensarbete:

  1. Solcellsbranschen är mycket expansiv vilket resulterat i att det utförts många installationer av direkt undermålig kvalitet. Omfattningen av problemet och vari bristerna finns är långt ifrån fullt kartlagt. Trygg Solenergi jobbar med inspektioner av solceller och har mycket data som kan utgöra underlag för både kvantitativa och kvalitativa studier.

  2. Hur påverkar en solcellsinstallation värdet på en näringsfastighet? Hur ska anläggningarna dimensioneras och finansieras utifrån fastighetens förutsättningar för att indirekta värdet ska optimeras? Vi har en stor referensbas och även aktiva fastighetsbolag som utgör underlag och stöd till examensarbetet.

 

Kontakt

Carl-Olof Wilhelmsson 0707770749 carlolof@solarwork.se

Arvid Nyman 0733249598 arvid.nyman@solarwork.se

Frida Malmgren 0730557381 frida@tryggsolenergi.se

Läs mer

Solarwork
Till toppen