Träffa arbetsgivare på Campus

Karriärtorget får regelbundet besök av arbetsgivare som kommer till våra utställningsplatser - torgplatserna - i Västerås och Eskilstuna. De erbjuder arbeten och vill träffa studenter som söker jobb. Detta är ett bra tillfälle att för dig som snart ska ut på arbetsmarknaden att nätverka, lämna kontaktuppgifter och CV. Besöken annonseras i vårt kalendarium så håll utkik!

Förutom att träffa arbetsgivare på Karriärtorgets utställningsplatser vid huvudingångarna på respektive ort har du möjlighet att knyta kontakter inför din framtida yrkeskarriär genom Karriärtorgets årliga arrangemang.

Exjobbsdagarna

Under exjobbsdagarna bjuder akademierna i samarbete med Karriärtorget in representanter från näringslivet som tar med sig exjobbsuppdrag. Du kan själv också få möjlighet att föreslå uppdrag till företagen.

Exjobbsdagarna arrangeras tre gånger per läsår.

Karriär- och arbetsmarknadsdagar

Beteendevetardagen (ännu ej beslutat om dagen genomförs våren 2019)

En dag som Karriärtorget arrangerar tillsammans med akademi HVV, och som riktar sig till dig som pluggar beteendevetarskap. På programmet finns olika föreläsningar och mingellunch där du får veta hur det är att jobba som beteendevetare. Ta chansen att träffa yrkesverksamma beteendevetare och ställ frågor om ditt framtida arbetsliv!

Karriärdag för sjuksköterskor

Den här dagen anordnas för MDHs alla sjuksköterskestudenter inom grundutbildning och specialistutbildning, och den riktar sig till alla årskurser. Landsting, kommunala och privata aktörer finns på plats för att presentera sig och sin verksamhet. Du får träffa dem i deras utställningyta och lyssna på korta föreläsningar. Kanske hittar du din framtida arbetsgivare eller sommarjobbet under dagen! 

Karriärdag för lärare och förskollärare

Dagen riktar sig till alla årskurser studenter i lärar- och förskollärarutbildning. Du får träffa arbetsgivare inom både kommunal och privat sektor, och du kan lyssna på korta presentationer om deras verksamheter. Kanske finns din framtida arbetsgivare bland utställarna. En del av utställarna kan erbjuda sommarjobb.

Mentorprogram

Karriärtorget ansvarar för MDHs mentorprogram i Eskilstuna och Västerås. I mentorprogrammet får du en mentor från arbetslivet, men du får också möjlighet att träffa andra arbetsgivare genom de  gemensamma träffa som anordnas på campus. Alla studenter kan söka.

Högvarv

Varje år arrangerar Mälardalens Studentkår arbetsmarknadsmässan Högvarv. Syftet med Högvarv är att studenter och företag ska kunna träffas för att knyta kontakter kring bland annat sommarjobb och exjobb.

Mässan ger dig möjlighet att se vilka företag som finns i regionen och prata med dem, ställa frågor och få nya kontakter. Kontakter som kan öppna dörrar till praktik, sommarjobb, trainee-tjänst eller anställning.

Mälardalens studentkår