MDH-forskare medverkar i föreläsningsserie om valet 2018

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2018-03-21
Tid: 14.00
Plats: MDH, Aula Collegium, Eskilstuna

Under våren anordnar Eskilstuna kommun tillsammans med MDH och Radio Sörmland en föreläsningsserie för gymnaiseungdomar och allmänhet under namnet Upplyst. Denna gång är temat valet 2018 och medverkar gör bland andra MDH:s statsvetare Terence Fell.

Syftet med föreläsningsserien är att förmedla fördjupad kunskap och ge perspektiv på aktuella ämnen i samhället. Tidigare teman har exempelvis varit flyktingsituationen, yttrandefrihet samt fyra utvalda stadsdelar i Eskilstuna. I år fokuserar man alltså på valet 2018 och tanken är att informera publiken om demokratiska processer ur ett lokalt, globalt och historiskt perspektiv. Det historiska perspektivet kommer att förmedlas av MDH:s forskare i statsvetenskap, Terence Fell.

Föreläsning med statsvetare Terence Fell

Titel: ”I skuggan av demokratin; din rösträtt är inte självklar”.

Rösträtt har fortfarande under 1900-talet varit långt ifrån en självklarhet för alla individer och det är i högsta grad en rättighet under utveckling. Kraven på särskild inkomst och förmögenhet avskaffades som krav för rösträtt i början av 1900-talet. Därefter utvidgas rösträtten till att gälla även kvinnor (1921), socialbidragstagare (1945), fängelseinterner (1968) och slutligen för utvecklingsstörda (1988). I dag är de utländska medborgarna de enda vuxna i vårt land som fortfarande saknar rätt att påverka makten i Sveriges riksdag. Föreläsningen kommer att innehålla perspektiv och fördjupning kring sagda utveckling.

Syfte: Att förstå att den demokratiska rösten inte är självklar, att förstå värdet och kraften i att vara en del av ett demokratiskt samhälle vilket i slutändan belyser vikten av demokratin i sig själv. Det historiska perspektivet ger underlag till att förstå dagens samhälle. Är ett samhälle verkligen demokratiskt om bara en viss del av befolkningen påverkar det politiska styret?

Föreläsningen kommer att följas av en paneldebatt.


Förutom Terence Fell, kommer föreläsningsserien även att gästas av Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms Universitet, samt lokala politiker.

 

Mer information om Terence Fell och hans forskning.