Exjobbsdag "light" i februari, 2020, i Västerås

Läsårets tredje exjobbs- och uppdragsdag genomförs i "light-format" i Västerås i samband Högvarv. Högvarv pågår hela dagen och arrangeras av Studentkåren, så uppdragsgivarna når du hela dagen. Ett exjobb (eller examensarbete som är det mer formella namnet) är antingen ett uppdrag eller en uppsats med vetenskaplig koppling. Innan du kan påbörja arbetet måste du ha fått klartecken från din akademi på MDH.

 

 

Tid:              Uppgift kommer.

Plats:          MDH i Västerås. Detaljer kommer.

Representanter från företag och offentlig sektor finns representerade bland utställarna. 

I Högvarvs mässkatalog, som du får på plats, ser du vilka företag som erbjuder exjobb.

  • TIPS:
  • Även om ett företag inte signalerat att de har uppdrag eller examensarbeten som de vill få utförda så ta egna initiativ. Berätta vad du studerar och att du vill göra exjobb. Kanske vet utställarna inte att de faktiskt är i behov av den exjobbskompetens du har att erbjuda! Många studenter får napp på det viset.
  • Förbered dig gärna genom att läsa på lite om företagen - det visar att du är genuint intresserad och det kan kanske ge en hint om vad du skulle kunna erbjuda.