Karriärdagen för sjuksköterskor

Karriärdagen för sjuksköterskor anordnas varje år för att du som studerar till sjuksköterska/specialistsköterska eller är alumn vid MDH ska få mer kunskap om din arbetsmarknad. Våren 2019 är du välkommen till karriärdag på MDH i Eskilstuna torsdag den 7 februari!

Karriärdagen anordnas av Karriärtorget i samarbete med Akademin för hälsa, vård och välfärd/Sjuksköterskeprogrammen, och den riktar sig till dig som är sjuksköterskestudent i både grundutbildning och specialistutbildning vid MDH. Det spelar ingen roll vilken ort du studerar på och om du läser din första termin eller snart har din examen. MDHs sjuksköterskealumner (tidigare sköterskestudenter) erbjuds numer också att delta under dagen.

MDH Västerås och MDH Eskilstuna turas om att arrangera dagen. Våren 2019 gäller det här:

Tid: Torsdag 7 februari, 2019, kl.10.00-14.00 
Plats: Mälardalens högskola, Eskilstuna, Drottninggatan 12
Utställare: 

Här kommer vi att lista utställarna när anmälningstiden gått ut. 

 

På plats kommer du att hitta representanter från landsting, kommun och privat sektor som vill hitta sina framtida sjuksköterskor, erbjuda sommarvikariat, eller bara visa att de finns. Ta chansen att lyssna på arbetsgivare som berättar om sin verksamhet och hur det är att arbeta hos dem. Hela dagen kan du också träffa och prata direkt med dem på deras utställarplatser. Kanske vill du veta hur det är att leva och bo i deras upptagningsområde.

Du kan också ta chansen att lyssna till Torie Palm Ernsäter, sakkunnig i kvalitetsfrågor från Svensk sjuksköterskeförening, som föreläser om sjuksköterskans roll och ansvar för sitt kunskapsområde. Hon berättar dessutom om Svensk sjuksköterskeförenings fokusområden.

Dagen är inplanerad i schemat, så att alla ska få möjlighet att delta. Undantag kan finnas, till exempel om du är ute på VFU - då måste du själv komma överens med din handledare/VFU om karriärdagen ska planeras in i ditt arbetsschema. Vid besöket måste du sedan hämta ett signerat intyg som bevis på att du deltagit under karriärdagen vid MDH.

 

Anmälan

Här kommer du att kunna anmäla dig så snart anmälningssidan öppnat. Om du anmäler dig får du en del tips och relevanta frågeställningar du kan ha nytta av under dagen skickade till den e-postadress du uppgivit i anmälan. 

Är du utställare, läs om Karriärdagen för sjuksköterskor här .