Karriärdagen för sjuksköterskor

Karriärdagen för sjuksköterskor anordnas varje år för att du som studerar till sjuksköterska/specialistsköterska eller är alumn vid MDH ska få mer kunskap om din arbetsmarknad. Våren 2020 är du välkommen till karriärdagen på MDH i Västerås torsdag den 6 februari!

Karriärdagen anordnas av Karriärtorget i samarbete med Akademin för hälsa, vård och välfärd/Sjuksköterskeprogrammen, och den riktar sig till dig som är sjuksköterskestudent i både grundutbildning och specialistutbildning vid MDH. Det spelar ingen roll vilken ort du studerar på och om du läser din första termin eller snart har din examen. MDHs sjuksköterskealumner (tidigare sköterskestudenter) erbjuds numer också att delta under dagen.

MDH Västerås och MDH Eskilstuna turas om att arrangera dagen. Våren 2020 gäller det här:

Tid: Torsdag 6 februari, 2020, kl.10.00-14.00 
Plats: Mälardalens högskola, Västerås, Hus T och U, plan 1 och 2
Utställare: 

Anmälda utställare kommer att visas här när anmälningstiden gått ut.

Landsting/regioner:

Kommuner:

Privat sektor/Övriga:

 

Under dagen möter du representanter från landsting/regioner, kommun och privat sektor som vill hitta sina framtida sjuksköterskor, erbjuda sommarvikariat, extrajobb under utbildningen eller bara visa att de finns. Ta chansen att träffa arbetsgivare och prata direkt med dem på deras utställarplatser. Kanske vill du veta vilka jobb som finns, hur det är att leva och bo i deras upptagningsområde, löner och om de erbjuder några förmåner eller utvecklingsmöjligheter.

Dagen är inplanerad i schemat, så att alla ska få möjlighet att delta. Undantag kan finnas, till exempel om du är ute på VFU - då måste du själv komma överens med din handledare/VFU om karriärdagen ska planeras in i ditt arbetsschema. Vid besöket måste du sedan hämta ett signerat intyg som bevis på att du deltagit under karriärdagen vid MDH.

 

Anmälan

Här kommer du att kunna anmäla dig till dagen. Om du anmäler dig får du en del tips och relevanta frågeställningar du kan ha nytta av under dagen skickade till den e-postadress du uppgivit i anmälan. 

Är du utställare, läs om Karriärdagen för sjuksköterskor här .