Karriärdagen för sjuksköterskor

Karriärdagen för sjuksköterskor anordnas varje år för att du som studerar till sjuksköterska/specialistsköterska eller är alumn vid MDH ska få mer kunskap om din arbetsmarknad. Våren 2019 är du välkommen till karriärdagen på MDH i Eskilstuna torsdag den 7 februari!

Karriärdagen anordnas av Karriärtorget i samarbete med Akademin för hälsa, vård och välfärd/Sjuksköterskeprogrammen, och den riktar sig till dig som är sjuksköterskestudent i både grundutbildning och specialistutbildning vid MDH. Det spelar ingen roll vilken ort du studerar på och om du läser din första termin eller snart har din examen. MDHs sjuksköterskealumner (tidigare sköterskestudenter) erbjuds numer också att delta under dagen.

MDH Västerås och MDH Eskilstuna turas om att arrangera dagen. Våren 2019 gäller det här:

Tid: Torsdag 7 februari, 2019, kl.10.00-14.00 
Plats: Mälardalens högskola, Eskilstuna, Drottninggatan 12
Utställare: 

Anmälda utställare (med viss reservation för förändringar):

Landsting/regioner:

 • Region Sörmland Sörmland: 12-14 sektorer/enheter
 • Region Västmanland: 14 enheter/sektorer
 • Akademiska sjukhuset, Uppsala (Ambulansenheten)
 • Landstinget Dalarna: Avesta Lasarett, samt Allmänpsykiatriska Kliniken Falun/Säter
 • Stockholms läns landsting: Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset AB, Södertälje sjukhus, Sabbatsbergsgeriatriken, Jakobsbergsgeriatriken samt SLSO/ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet)

Kommuner:

 • Avesta kommun
 • Eskilstuna kommun
 • Katrineholms kommun
 • Sala kommun
 • Skinnskattebergs kommun
 • Södertälje kommun
 • Vingåkers kommun
 • Västerås stad

Privat sektor/Övriga:

 • Attendo
 • Swedish Care International AB
 • Kriminalvården
 • Svensk Sjuksköterskeförening
 • Vårdförbundet

Under dagen möter du representanter från landsting/regioner, kommun och privat sektor som vill hitta sina framtida sjuksköterskor, erbjuda sommarvikariat, extrajobb under utbildningen eller bara visa att de finns. Ta chansen att lyssna på arbetsgivare som berättar om sin verksamhet och hur det är att arbeta hos dem. Du kan också träffa och prata direkt med dem på deras utställarplatser. Kanske vill du veta hur det är att leva och bo i deras upptagningsområde, om de erbjuder några förmåner eller utvecklingsmöjligheter.

Du kan också ta chansen att lyssna till en 45 minuters föreläsning med Torie Palm Ernsäter, sakkunnig i kvalitetsfrågor från Svensk sjuksköterskeförening. Hon föreläser om sjuksköterskans roll och ansvar för sitt kunskapsområde, och berättar dessutom om Svensk sjuksköterskeförenings fokusområden.

Dagen är inplanerad i schemat, så att alla ska få möjlighet att delta. Undantag kan finnas, till exempel om du är ute på VFU - då måste du själv komma överens med din handledare/VFU om karriärdagen ska planeras in i ditt arbetsschema. Vid besöket måste du sedan hämta ett signerat intyg som bevis på att du deltagit under karriärdagen vid MDH.

 

Anmälan

Här anmäler du dig till karriärdagen för sjuksköterskor . Om du anmäler dig får du en del tips och relevanta frågeställningar du kan ha nytta av under dagen skickade till den e-postadress du uppgivit i anmälan. 

Är du utställare, läs om Karriärdagen för sjuksköterskor här .