Beteendevetardagen

Beteendevetardagen anordnas av Akademin för hälsa, vård och välfärd i samarbete med Karriärtorget för dig som läser Beteendevetarprogrammet på MDH. Ett av målen med dagen är att du ska få mer kunskap om din arbetsmarknad. (Notera att informationen inte är fullständig än och att vissa uppgifter kan komma att ändras.)

Det spelar ingen roll vilken ort du studerar på, vilkes ämnesinriktning du valt eller om du läser din första termin eller snart tar examen. Alla studenter vid Beteendevetarprogrammet bjuds in till den här arbetsmarknads- och karriärdagen.

MDH Västerås och MDH Eskilstuna turas om att arrangera dagen. Våren 2020 gäller det här:

 

Tid: 17 mars, 2020, kl. 09-15-14.00. 
Plats: MDH, Eskilstuna (delaljer kommer)
   

 

Under dagen kommer du att få lyssna på föredrag och träffa arbetslivsrepresentanter från offentlig och privat sektor. En del utställare söker också sommarjobbare och annan personal. Dagen är inplanerad i schemat, så att alla ska kunna välja att delta om de vill, men undantag kan finnas.

 


Är du utställare eller extern deltagare,