Datorsalar

Öppettider för datorsalar i Eskilstuna och Västerås är måndag - söndag 07.00 - 22.00. För tillträde krävs både passerkort och kod.

Allmänna datorsalar kan bokas av akademierna för schemalagd undervisning. Om så är fallet ombeds du uppsöka annan datorsal.

Du hittar kartor där datorsalarna finns i MDH:s lokalguider