Text

Metodövningsrum och tillämpningsövningar

För några av våra sjuksköterskeprogram ingår olika tillämpningsövningar, vilka genomförs i våra metodövningsrum.

Här går du igenom de olika momenten, såväl teoretiskt som praktiskt. Metodövningsrummen är även tillgängliga för att du på egen hand ska kunna repetera övningarna. Du får dock inte använda rummen på egen hand, förrän du har haft undervisning i momentet.

 

Öppettider för metodövningsrummen

På grund av rådande situation med coronapandemin är metodrummen i både Eskilstuna och Västerås stängda tillsvidare.


Eskilstuna

Lokaler: C4-007, C4-014 och C4-015.


Västerås

Lokal: U2-067 (Metodövningsrum), U2-072 (Vårdsal 1), U2-074 (vårdsal 2)


Tillträde för sjuksköterskeprogrammen

  • Du kommer in i metodövningsrummet med ditt passerkort i Eskilstuna och Västerås (dock enbart i sal U2-074), och efter överenskommelse i Nyköping.
  • Kontrollera schemat innan, då rummet är schemalagt för undervisning vissa dagar.

Sök schema Länk till annan webbplats.


Tillämpningsövningar i metodövningsrum

I sjuksköterskeprogrammen ingår verksamhetsintegrerat lärande i form av bland annat tillämpningsövningar som genomförs i metodövningsrum i ämneskurserna under termin 1, 3 och 5. Dessa moment är obligatoriska och ett krav för att du ska kunna påbörja dina verksamhetsförlagda studier. Undervisningen sker i mindre grupper i våra metodövningsrum på respektive ort.

  • I kursen Grunder i vårdvetenskap sker undervisning, övning och examination av momenten med fokus på den grundläggande omvårdnaden.
  • I kursen Människans anatomi och fysiologi sker motsvarande i Hjärt- och lungräddning (HLR) och kontroll av vitalparametrar.

Inom ramen för kursen Människan vid ohälsa och sjukdom och Akuta sjukdomstillstånd och katastrofmedicin sker undervisning, övning och examination med fokus på specifik omvårdnad. Under sista året genomförs motsvarande i S-HLR (sjukhus hjärt- och lungräddning).


Mer information i studiehandledningen

Mer information om förberedelser, genomförande och examination hittar du i respektive kurs studiehandledning i lärplattformen Canvas.

Canvas Länk till annan webbplats.


Till toppen