Text

Som student vid barnmorskeprogrammet eller vid någon av MDH:s specialistsjuksköterskeprogram ingår verksamhetsförlagd utbildning.

VFU barnmorskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen

VFU - Barnmorskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen

Som student vid barnmorskeprogrammet eller vid någon av MDH:s specialistsjuksköterskeprogram ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Under VFU omsätter du dina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter. Kombinationen av teoretiska studier och VFU skapar förutsättningar för dig att utveckla den kompetens som behövs inför ditt kommande yrke. VFU-placeringar kan förläggas på annan ort än studieort

Mer information och kontakt:

  • Barnmorskeprogrammet, Sofia Hallsten
  • Specialistsjuksköterska akutsjukvård, Sofia Hallsten
  • Specialistsjuksköterska anestesisjukvård, Sofia Hallsten
  • Specialistsjuksköterska hälso-och sjukvård i hemmet, Sofia Hallsten
  •  
  • Specialistsjuksköterska Intensivvård, Sofia Hallsten


  • Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård, Marie Zettergren

Mer information om VFU för studenter och handledare. Länk till annan webbplats.


Mer information och kontakt

Till toppen