Text

En salstentamen, digital tenta eller tenta, är ett prov som du skriver på plats vid ett specifikt tillfälle.

Tentor vid MDH

Tentor vid MDH

En salstentamen, eller tenta som det ofta kallas, är ett prov som du skriver på plats vid ett specifikt tillfälle. För att få skriva en salstenta behöver du först anmäla dig.

Viktigt med anledning av situationen med coronaviruset

Du ska alltid anmäla dig i Ladok till din ”salstentamen”. Det gäller även om salstentamen tillfälligt ändrats till en annan examinationsform.


Om du är tidigare student och har problem att anmäla dig i Ladok behöver du kontakta Studenttorget.

Anmälan till tentamen

Du anmäler dig till tentan i Ladok. Anmälan öppnar 21 dagar innan tentatillfället och stänger 10 dagar innan aktuellt datum. Om du inte anmält dig i tid får du vänta till nästa tentatillfälle.

Här kan du se hur du anmäler dig i Ladok.

Om du har problem med att anmäla dig i Ladok behöver du mejla till studenttorget@mdh.se innan anmälan stänger.


Digital salstentamen med Inspera

Om du ska skriva en digital salstentamen med Inspera behöver du förbereda dig. Du ser på webbschemat om din salstenta genomförs med Inspera.


Avanmälan

Det är viktigt att du avanmäler om du inte avser att skriva tentan. För att undvika kostnader som uppstår för vakter, material och skrivlokaler måste avanmälan ske senast sista anmälningsdagen, det vill säga 10 dagar innan tentan.

Avanmäl dig gärna även om sista anmälningsdagen passerat eftersom resurser ibland kan omfördelas trots kostnader som redan uppkommit.


Tid och plats

Tid och plats publiceras på webbschemat senast två arbetsdagar före tentatillfället. Det finns också anslagstavlor vid Studenttorget där det finns information om aktuella tentor.

Sök efter tentalokal i webbschemat.länk till annan webbplats


Viktigt att veta inför tentan

 • Ta med dig giltig legitimation med foto och svenskt personnummer som körkort, pass eller nationellt id-kort. Har du inget svenskt personnummer behöver du ta med dig pass eller nationellt id-kort. Tänk på att MDH-kortet inte räknas som giltig legitimation, ej heller uppehållstillstånd eller LMA-kort.
 • Om du ska skriva en tenta på distans med övervakning behöver du se till att ha den utrustning som krävs, det vill säga en webbkamera och ytterligare en kamera som du kan placera bakom dig. En vanlig mobilkamera fungerar bra.
 • Alla tentor genomförs anonymt och dina personuppgifter ersätts med en kod.
 • Kom i tid. Från och med augusti sker insläpp till skrivlokalerna mellan kl. 08.00-08.20 för tentor som går på förmiddagen och kl. 14.00-14.20 för tentor som går på eftermiddagen. På lördagar sker insläpp mellan kl. 08.30-08.50. Dörrarna stängs 10 minuter innan tentan startar och ett andra insläpp görs 30 minuter efter skrivtidens start. Kommer du försent innebär det att din skrivtid förkortas med 30 minuter.
 • Väskor, ytterkläder och personliga ägodelar som mobiltelefoner och datorer ska förvaras på anvisad plats.
 • Tentamensvakten informerar om regler och rutiner som gäller i skrivsalen
 • Vid misstanke om fusk skickas en anmälan in till examinator.


Hjälpmedel under tentan

Det ska tydligt framgå av tentamensformuläret vilka hjälpmedel du får använda vid tentan, till exempel miniräknare, tabeller, lexikon eller läroböcker. Om du är i behov av ytterligare hjälpmedel på grund av en funktionsnedsättning, behöver du förutom en anmälan till tentan även skicka in en beställning av hjälpmedel, senast tio dagar innan tentatillfället.

Beställ hjälpmedel till salstenta


Resultat av tentan

 • Tentaresultatet publiceras i Ladok senast 15 arbetsdagar efter tentatillfället.
 • Du kan hämta ut din rättade tenta på Studenttorget. Kom ihåg att ta med dig legitimation.
 • Tentor sparas i två år.
 • Blir du godkänd på en tenta har du inte rätt att skriva om den för att få ett högre betyg.
 • Om du har synpunkter på rättningen har du rätt att begära en omprövning av resultatet. I så fall bör du låta tentan vara kvar på Studenttorget. När du hämtar ut en tenta godkänner du nämligen betyget automatiskt, vilket gör det svårare att begära omprövning.
 • Vill du gå igenom rättningen kan du få din tenta inskannad. Mejla då studenttorget@mdh.se. Du får examinationen inom två arbetsdagar, förutsatt att tentan inkommit till studenttorget.

Se ditt tentaresultat i Ladok.länk till annan webbplats

Mer information om omprövning.


Två tentor vid samma tillfälle

Om två tentor ges vid samma tidpunkt/tentamenstillfälle kan du som student skicka en förfrågan om att få skriva dessa två tentor samtidigt. Detta ska göras senast 10 kalenderdagar innan tentamenstillfället och mejlas till: studenttorget@mdh.se

Du får besked från högskolan om det går att ordna, samt information om aktuell skrivsal.

Student från annat lärosäte

Externa skrivande tas endast emot från andra högskolor/universitet i Sverige i mån av plats och under förutsättningen att MDH har tentor som går samtidigt, dock inte under tentamensperioder. Under rådande läge med coronaviruset tar vi inte emot några externa skrivande.

En förfrågan att skriva tenta på MDH ska göras senast 14 kalenderdagar innan tentamenstillfället och mejlas till: admdrift@mdh.se

Den skrivande ansvarar själv för att stämma av med sitt lärosäte att erbjuden tid är ok, samt att MDH har fått tentan senast tre dagar innan tentamenstillfället.


Examinationsregler

För att alla studenter ska bli behandlade lika finns det ett antal regler för hur en tenta ska gå till.

Examinationsregler


Kontakta Studenttorget

Frågor och funderingar?
Hör gärna av dig till Studenttorget på studenttorget@mdh.se