Text

Som student vid barnmorskeprogrammet eller vid någon av MDH:s specialistsjuksköterskeprogram ingår verksamhetsförlagd utbildning.

VFU barnmorskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen

Socionomprogrammet

Målet med verksamhetsförlagd undervisning (VFU) inom socionomprogrammet är att du ska kunna utföra professionellt socialt arbete i offentlig förvaltning, frivilliga organisationer och privata näringslivet.

Genom den verksamhetsförlagda utbildningen får du praktiska och fördjupade kunskaper och erfarenheter av det sociala arbetet.

Du får under handledning utveckla din förmåga att självständigt analysera och hantera sociala problem, samt arbeta med ett professionellt förhållningssätt. De verksamhetsförlagda studierna är på 30 högskolepoäng (hp) och genomförs under termin 5.

Mer information om VFU för studenter och handledarelänk till annan webbplats


Mer information och kontakt

Handläggare verksamhetsförlagd utbildning

Marie Zettergren

+4616153450

marie.zettergren@mdh.se