Text

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om examen.

Frågor och svar om examen

Frågor och svar om examen

Känns det knepigt? Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om examen.


Hur lång tid tar det innan jag får mitt examensbevis?

Målet är att handläggningstiden inte ska bli mer än två månader, oftast går det fortare än så att få beviset. Ärendet kan inte påbörjas förrän ansökan är komplett. Alla examensansökningar behandlas i datumordning i den ordning de kommit in.

Om jag tar ut en examen har jag då förbrukat mina poäng för en framtida examen?

De poäng som ingår i din examen är inte förbrukade, utan kan användas igen i en ny examen. Förutsättningen för att få en ny examen är att ett nytt examenskrav uppfylls. Kurser från en examen som gjort dig behörig till avancerad nivå kan inte tas med i en examen på avancerad nivå.

Kan kurser lästa vid andra lärosäten i Sverige och/eller utomlands ingå i min examen?

Fullgjorda kurser på högskolenivå som inte överlappar med andra kurser kan ingå i examen. Kurser från utlandsstudier måste tillgodoräknas, kontakta studenttorget@mdh.se för mer information.

Vad innebär överlappning?

När två eller flera kurser har samma eller delvis samma innehåll överlappar de med varandra. De delvis överlappande poängen får inte räknas med i din examen utan kommer att dras från totalsumman.

Hur får jag mitt examensbevis?

Examensbeviset skickas till din folkbokföringsadress om du inte angett en annan adress. Om du vill, kan du hämta det direkt på MDH. Kontakta examen@mdh.se för att komma i kontakt med en examenshandläggare.

Vad händer om jag förlorar mitt examensbevis?

Examensbeviset är en originalhandling och kan bara utfärdas en gång. Om ditt examensbevis skulle komma bort eller bli förstört kan du kan få en kopia från högskolans arkiv. Kontakta studenttorget@mdh.se för mer information.

Kostar examensbeviset något?

Nej, examensbeviset kostar inget.

Kan jag få mitt examensbevis översatt till engelska?

Examensbevisen är från och med 2003 tvåspråkiga (svenska och engelska). Om du har ett äldre bevis, endast på svenska, kan du vända dig till en auktoriserad översättare.

 

Har du frågor om examen?

Kontakta examenshandläggarna
om du har några frågor: examen@mdh.se
eller telefon: 016-15 32 20, måndag, onsdag och fredag 10-12.