Text

Examenskrav som upphör att gälla

Om en examen ska avvecklas träder en övergångsperiod in som talar om hur länge examen får utfärdas innan den försvinner helt. Ibland kan även kraven för en examen ändras.

Om kraven anses bli hårdare blir det även här en övergångsperiod för hur länge en examen kan utfärdas enligt de krav som funnits tidigare.

Examina nedan är avvecklade eller har reviderade krav. Du måste ha börjat dina studier före ett visst datum för att ha rätt att få ut din examen. Mer information om kraven och övergångsperioder hittar du i den lokala examensordningen.


Examenskrav som upphör under 2021

  • Sociologi: magisterexamen
  • Psykologi: magisterexamen

Om du vill ansöka om examen enligt dessa krav måste alla kurser som ska ingå i examen vara slutförda och registrerade senast 31 december 2021. Dessutom måste din ansökan om examen ha kommit in till MDH senast detta datum.


Har du frågor om examen?

Kontakta examenshandläggarna om du har några frågor: examen@mdh.se eller telefon: 016-15 32 20

Examen telefontid tisdag och torsdag 10.00-12.00

Till toppen