Frågor och svar

Här finns svar på de mest förekommande frågorna om examen. Hittar du inte det du letar efter kan du kontakta examenshandläggarna på Sektionen för antagning och examen.

Hur lång tid tar det innan jag får mitt examensbevis?

Målet är att handläggningstiden inte ska överstiga två månader, oftast går det fortare än så att utfärda beviset. Ärendet kan inte påbörjas förrän alla kursfordringar är fullgjorda och ansökan är komplett. Alla examensansökningar behandlas i datumordning i den ordning de inkommit.

Om jag tar ut en examen har jag då förbrukat mina poäng för en framtida examen?

De poäng som ingår i din examen är inte förbrukade, utan kan användas igen i en ny examen. Förutsättningen för att få en ny examen är att ett nytt examenskrav uppfylls. Kurser från en examen som gjort dig behörig till avancerad nivå kan inte tas med i en examen på avancerad nivå.

Kan kurser lästa vid andra lärosäten i Sverige och/eller utomlands ingå i min examen?

Fullgjorda kurser på högskolenivå som inte överlappar med andra kurser kan ingå i examen. Kurser från utlandsstudier måste tillgodoräknas, kontakta studievägledaren på berörd akademi för närmare information.

Vad innebär överlappning?

När två eller flera kurser har samma eller delvis samma innehåll överlappar de med varandra. De delvis överlappande poängen får inte räknas med i din examen utan kommer att dras från totalsumman.

Hur får jag mitt examensbevis?

Utfärdat examensbevis skickas till den adress som är angiven i din ansökan. Det är därför viktigt att du anger korrekt adress. Om du vill, kan du hämta det direkt hos Sektionen för antagning och examen. Kontakta oss innan om du önskar hämta beviset personligen.

Vad händer om jag förlorar mitt examensbevis?

Examensbeviset är en originalhandling och kan bara utfärdas en gång. Om du har oturen att tappa bort ditt examensbevis, eller om det har förstörts, kan du få en kopia av vår arkivkopia.

Kan jag få en kopia på mitt examensbevis?

Vi har en arkivkopia av ditt examensbevis som vi kan kopiera och skicka till dig. Är ditt examensbevis utfärdat före 1 juli 2013 kan du kontakta registrator@mdh.se eller via växeln 021-10 13 00, övriga kontakta examen.

Kostar examensbeviset något?

Nej, examensbeviset kostar inget.

Kan jag få mitt examensbevis översatt till engelska?

Examensbevisen är från och med 2003 tvåspråkiga (svenska och engelska). Om du har ett äldre, endast svenskspråkigt, examensbevis hänvisar vi dig till en auktoriserad översättare.