Examina vid Mälardalens högskola

Här finns en lista över huvudområden i generella examina samt examensbeskrivningar för de examina som Mälardalens högskola har rätt att utfärda. Examensbeskrivningarna är bilagor till Mälardalens högskolas lokala examensordning.

Lokal examensordning:

Lokal examensordning fr o m 2007-07-01 (pdf 901 kB)

Lista över huvudområden:

Huvudområden (pdf 131 kB)

Examensbeskrivningar

Generella examina på grundnivå: 

Högskoleexamen (pdf 75 kB)

Kandidatexamen (pdf 144 kB)   

Konstnärliga examina på grundnivå:      

Konstnärlig högskoleexamen (pdf 70 kB)    

Konstnärlig kandidatexamen (pdf 69 kB)      

Yrkesexamina på grundnivå: 

Fysioterapeutexamen (pdf 70 kB)

Förskollärarexamen (pdf 73 kB)

Högskoleingenjörsexamen (pdf 134 kB)     

Sjuksköterskeexamen (pdf 83 kB)    

Socionomexamen (pdf 81 kB)    

Generella examina på avancerad nivå

Magisterexamen (pdf 164 kB)

Masterexamen (pdf 152 kB)        

Yrkesexamina på avancerad nivå:

Barnmorskeexamen (pdf 84 kB)

Civilingenjörsexamen (pdf 111 kB)  

Specialistsjuksköterskeexamen (pdf 89 kB)  

Speciallärarexamen (pdf 77 kB)  

Specialpedagogexamen (pdf 70 kB)  

Yrkesexamina på grundnivå och avancerad nivå:

Grundlärarexamen (pdf 90 kB)

Lärarexamen (pdf 94 kB)

Ämneslärarexamen (pdf 120 kB)

Generella examina på forskarnivå:

Licentiatexamen (pdf 100 kB)

Doktorsexamen (pdf 100 kB)