Examensbrosch för sjuksköterskor

För att beställa din brosch, ta kontakt med leverantören AB Sporrong.

AB Sporrong
Hemvärnsgatan 15
Box 6042
171 06 Solna

Tel: 08-446 54 50

sporrong@sporrong.se

www.sporrong.se

Kontakta AB Sporrong för att ta reda på vilka typer av intyg/examensbevis som krävs.