Viktig information gällande Blackboard

Driftinformation

Datum: 2018-01-11 - 2018-01-15
Tid: 12.41 - 16.30

Överföringen av registreringsinformation mellan Ladok och Blackboard är avstängd mellan fredagen den 12 januari kl 12:00 och måndagen den 15 januari kl 09:00. Detta kan medföra att du som student inte kan se eller läsa kursinformation i Blackboard mellan dessa tidpunkter. Detta påverkar endast studenter som ännu inte registrerat sig, eller studenter som registrerar sig efter kl 12:00, fredagen den 12 januari. Kursinformationen är åter tillgänglig i Blackboard från och med måndagen den 15 januari kl 09:00.