Text

Sedan 30 mars drivs all MDH:s verksamhet i Eskilstuna från vårt nya campus. Här hittar du allt du behöver veta om den nya byggnaden.

Välkommen till ditt nya campus

Välkommen till ditt nya campus

Sedan 30 mars drivs all MDH:s verksamhet i Eskilstuna från vårt nya campus. Här hittar du allt du behöver veta om den nya byggnaden.

Observera. För att vi ska kunna fortsätta hålla campus öppet är det viktigt att alla följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Stanna hemma så mycket som möjligt. När du befinner dig på campus vill vi påminna om att hålla avstånd till dina kurskamrater, på minst en och en halv meter. Detta gäller på allmänna ytor, i grupprum, datorsalar och vid studieplatser. Kom också ihåg att tvätta händerna ordentligt och ofta. Vid minsta symtom på sjukdom, vill vi att du håller dig hemma tills du är helt frisk.

På grund av coronaviruset bedrivs all undervisning i dagsläget på distans. Du som student har tillgång till lokalerna på campus, men under begränsade öppettider.

 

Mer information om öppettiderna hittar du här.

 

Högskolans nya campus i Eskilstuna består av en stor huskropp som är uppdelad i tre delar. Byggnaden ligger i korsningen mellan Drottninggatan och Hamngatan. Under våren 2020 kommer hela MDH:s verksamhet i Eskilstuna att flytta dit. Medarbetarna flyttar i omgångar under mars månad, och från och med måndag 30 mars (vecka 14) kommer du att börja använda det nya huset.

På den här sidan hittar du svar på sådant som du kanske undrar över. Om du har fler frågor så är du välkommen att höra av dig via mejl till nyamdheskilstuna@mdh.se .Q&AFlytten

När öppnar biblioteket på nya campus?
Biblioteket öppnade den 30 mars klockan 10.00.


Kommer högskolan finnas kvar i de gamla lokalerna? Om inte, vad kommer det vara för verksamhet där?
MDH kommer inte vara kvar i de gamla lokalerna, utan all verksamhet som hör till Eskilstuna-delen av högskolan flyttar till nya campus. I de gamla lokalerna blir det bland annat gymnasieskola och vuxenutbildning. Eskilstuna kommun tar över Väpnaren och Verktyget.


Undervisning

Vad kommer det finnas för olika undervisningssalar?
I nya campus finns tretton lärosalar med bussittning, större bord, flexibla bord eller U-sittning. Det finns fem stycken ALC-salar (active learning classroom) vilket är fler än idag. Sex föreläsningssalarsalar varav två kan kopplas ihop digitalt och en har teleskopgradäng. Fem datorsalar. Dessutom designstudios, NO-sal, bildsal, innovationsgym och dramasal, studio, bibliotekets läs-sal, verkstäder, metodövningsrum, MUX- och ljudlab. I stort sett samma sorts utbildningslokaler som idag men med fler active learning classrooms.


Kommer det finnas mac-datorer?
Förutom salar med PC-datorer finns två salar med sammanlagt 60 stycken iMac-datorer som är tillgängliga för alla studenter. Designstudios för informationsdesignprogrammen är också utrustade med iMac-datorer.


Hur många datorer klarar CAD-program?
Det finns tre stycken PC-salar med totalt 72 stycken kraftfulla datorer för detta behov. Bildskärmarna i dessa salar är 27 tum, det vill säga större än idag. Det är allmänna datorsalar och till för alla studenter.


Kommer informationsdesignprogrammen att ha hemklassrum likt idag?
Ja, ett gemensamt som kallas designstudio.


Hur får jag stöd att hitta salar?
Det finnas orienteringstavlor i huset som du kan använda för att hitta den sal du ska till. Precis som idag kan du även vända dig till Studenttorget med frågor.


Kommer salarna ha samma logiska namn-uppbyggnad som idag?
Ja.


Består nya campus av flera hus likt idag?
Nya campus är ett enda hus så du behöver inte röra dig utomhus mellan olika byggnader. Huset består av tre olika delar: A, B och C. Del A är den stora huskroppen som ligger mot Hamngatan. Del B är biblioteket och del C ligger bakom biblioteket längs med Drottninggatan.


Kommer verkstäderna att finnas kvar?
Ja, de kommer att ligga sammanhängande på plan 1.


Kommer vi ha tillgång MUX-lab?
Ja, det finns ett MUX-lab i nya campus precis som tidigare.


Kommer det bli förändrade start-och sluttider för föreläsningar?
På grund av risk för smittspridning av coronavirus kommer undervisningen att ske på distans resten av terminen, till den 7 juni.


Studieplatser

Kommer det att finnas fler grupprum och studieplatser än idag?
Svårt att säga eftersom det beror på vad man menar med studieplats idag. Men det finns 16 stycken bokningsbara grupprum på plan 1-3 i nya campus. Utöver grupprummen finns många öppna studieplatser där du kan slå dig ned för att plugga när du vill. Det finns även lugnare ytor för detta.


Finns det både bokningsbara och spontana grupprum?
Bara bokningsbara grupprum, men gott om spontana studieplatser.


Bokar jag grupprum på samma sätt som idag?
Ja, bokningssystemet fungerar på samma sätt i nya campus som i gamla campus.


Hur länge får man nyttja grupprummen?
För grupprummen i nya campus gäller samma regler som idag, det vill säga max 4 timmar per dag och 16 timmar per vecka.


Kommer det vara digitala skyltar utanför grupprummen?
Det kommer finnas digitala skyltar utanför alla rum som visar om de är lediga eller bokade, och i så fall av vem och hur länge.


Hur många studieplatser finns det?
Utöver de bokningsbara grupprummen finns spontana studieplatser på plan 1-4. Cirka 350 platser med bord, 100 platser i studentpentry på plan 1 och 3, 140 platser i restaurangen som kan nyttjas innan och efter lunch, 80 platser på soffa eller bänk plus platser i entrétrappan och i trappan i biblioteket. Vissa platser på bänk och i trappa har integrerade bord.


Finns det olika typer av möbler vid studieplatserna?
Studieplatserna varierar i utformning. Det finns bord och stolar, ståbord, bänkar och trappor, fåtöljer med mera. Det beror på var de finns i huset.Möten student – medarbetare

Hur kan jag möta min lärare – både vid bokat möte och spontant?
I nya campus finns samtalsrum och mötesrum som lärare kan boka för sådana möten. De går även att använda spontant om de är lediga. Om du vill kan du även träffa din lärare på en grupparbetsplats. Du möter din lärare i Mälartorget på plan 4 och därifrån går ni tillsammans till rummet.


Hur möter jag studievägledare, kurator etc?
Du kommer i kontakt med en studievägledare och kurator precis som idag, via telefon eller mejl. Du kan sedan möta studievägledare vid Mälartorget för att sedan tillsammans gå till det rum som studievägledaren bokat för samtalet. Studenthälsan kommer att ha en egen korridor på plan 4, i närheten av Mälartorget. Där finns ett väntrum där du kan sitta tills kuratorn möter upp dig.


Hur får jag enklast hjälp om jag är i behov av extra stöd?
Enklast är att kontakta samordnare för särskilt pedagogiskt stöd via mail eller telefon, för att boka ett möte. Inför mötet ses ni i Mälartorget och går tillsammans till ett rum (gäller endast för dem med intyg).


Gemensamma ytor

Hur är huset planerat?
Våningsplan 1-3 samt del av 4 är studentytor med lärosalar, grupprum, studentpentryn, bibliotek, Studentcentrum och restaurang. Våningsplan 4-6 är medarbetarnas ytor med arbetsplatser.


Ska alla husera i samma byggnad?
Alla studenter som läser i Eskilstuna och alla medarbetare som är stationerade i Eskilstuna ska plugga och jobba i den nya byggnaden. Under resten av vårterminen 2020 sker undervisningen digitalt. Nya byggnaden är annars planerad så att alla ska få plats.


Hur är tillgängligheten i byggnaden?
Tillgängligheten uppfyller Boverkets byggregler. Det finns fem hissar nära de tre in- och utgångarna. Även ledstråk i golvet till strategiska platser och taktila rumsskyltar.


Hur kommer utomhusmiljön utformas? Kan jag studera utomhus?
Eskilstuna kommun ansvarar för utomhusmiljön och planerar för en ombyggnad av området utanför campusbyggnaden som kommer vara färdig 2021. Det ska bli ett torg med möjlighet till bland annat studieplatser utomhus. Mer information på Eskisltuna kommuns webbplats.länk till annan webbplats


Kommer det att finnas fler eluttag i salarna och vid studieplatserna än vad det finns idag?
Ja.


Hur kommer biblioteket utformas? Kommer det att finnas tysta rum, grupprum, studieplatser?
Det nya biblioteket ligger i del B av nya campushuset, den del som tidigare var äventyrsbadet på Vattenpalatset i Eskilstuna. Det finns tyst läsesal, grupparbetsplatser, grupprum, enskilda studieplatser och läsfåtöljer. Samt en stor trappa med sittplatser för spontana möten och mingel.


Kommer det finnas en restaurang? Vilken?
Ja, vi kommer att ha HÖRS som restaurangleverantör, precis som idag. Restaurangen öppnar inte förrän i augusti på grund av smittspridningsrisk av coronavirus.


Vilka öppettider kommer restaurangen att ha?
Restaurangen har öppet måndag-fredag klockan 7.30 -16.30.


Får jag äta min matlåda i restaurangen?
Nej, platserna i restaurangen är reserverade för lunchgästerna. Men det finns gott om andra platser där du kan äta din matlåda.


Får jag äta min mat överallt i byggnaden?
I första hand hänvisas du som har med dig mat till studentpentryn på plan 1 och 3. Där är det också lättare att värma din mat om du vill det.


Hur många mikrovågsugnar kommer det finnas?
Cirka 40, vid studentpentryn på plan 1 och 3.


Praktisk information

Får vi nya passerkort?
Nej, befintliga passerkort kommer att uppdateras så att du kommer in i nya huset.


Var kommer bussen att avgå/anlända?
Busshållplatsen är flyttad till nya campus. Bussen avgår från/anländer till Hamngatan från och med 30 mars.


Vilka förvaringsmöjligheter finns för studenter?
Precis som idag kommer det inte finnas några förvaringsskåp för studenter. Några program på IDT har skåp likt idag, i syfte att förvara artefakter och dylikt som skapas inom kurserna.


Kommer det finnas parkering och cykelgarage i närheten av campus?
MDH har inga ytor utomhus, runt om själva campusbyggnaden, utan det är kommunen och privata aktörer som tillhandahåller sådant.


Finns det många hissar?
Det finns fem hissar i byggnaden.


Kommer vi som pluggar på IDT ha förvaringsmöjligheter för arbeten?
Ja, IDT har studentskåp samt förråd och hurtsar för modeller, ungefär som idag.


Hur kan jag ställa ut verk/artefakter som skapats under en kurs i den nya byggnaden?
När all inredning, konst och alla växter är utplacerade i nya huset kommer högskolan titta på vilka möjligheter som finns för det.Övrigt

Har MDH Solar Team en egen lokal på nya campus?
Studentprojektet MDH Solar Team har inte någon lokal i nya campusbyggnaden. IDT tittar på en lämplig lösning.


Hur kommer verkstaden för ingenjörsprogrammen i produktion och produktdesign att utformas och fungera?
I stort sett kommer verkstaden fungera som idag och vara utrustad med samma verktyg.


Hur kommer det byggas om utanför huset?
Framför huvudentrén till nya campus kommer det byggas ett torg, som Eskilstuna kommun kallar för Kunskapstorget.

Mer information hittar du på Eskilstuna kommuns webbplats.länk till annan webbplats


Hör av dig om du har frågor

Frågor om nya campus

Mejla oss

nyamdheskilstuna@mdh.se