Text

Från och med 30 mars har du som pluggar på MDH i Eskilstuna all undervisning i de nya lokalerna. Här hittar du allt du behöver veta inför flytten.

Välkommen till ditt nya campus

Välkommen till ditt nya campus

Nu är det snart dags! Från och med 30 mars har du som pluggar på MDH i Eskilstuna all undervisning i de nya lokalerna. Här hittar du allt du behöver veta inför flytten.

Högskolans nya campus i Eskilstuna består av en stor huskropp som är uppdelad i tre delar. Byggnaden ligger i korsningen mellan Drottninggatan och Hamngatan. Under våren 2020 kommer hela MDH:s verksamhet i Eskilstuna att flytta dit. Medarbetarna flyttar i omgångar under mars månad, och från och med måndag 30 mars (vecka 14) kommer du att börja använda det nya huset.

På den här sidan hittar du svar på sådant som du kanske undrar över. Om du har fler frågor så är du välkommen att höra av dig via mejl till nyamdheskilstuna@mdh.se .Q&A

 


Flytten

När flyttar vi?
Medarbetarna flyttar i omgångar under mars månad och du som student börjar ha undervisning i nya campus från och med 30 mars.


Sker flytten mitt i en kurs och hur påverkar den i så fall kursen?
Flytten sker mellan kurser, i brytet mellan period 1 och 2 under vårterminen 2020. Före 30 mars kommer du ha undervisning i gamla campus och efter 30 mars i nya campus. Salstentamen kommer att vara i Väpnaren till och med vecka 16.


Kommer några lokaler vara obrukbara under flyttveckorna? Till exempel biblioteket eller verkstaden.
Lärosalar och studentytor i gamla lokalerna kommer att kunna användas ända fram till fredag vecka 13 med undantag för verkstäderna på IDT som stänger från och med vecka 4 och biblioteket som har stängt från och med fredag vecka 11. Båda verksamheterna öppnar igen i nya huset måndag 30 mars, vecka 14, samtidigt som all undervisning startar i nya huset.


När stänger biblioteket sin verksamhet på nuvarande campus?
Biblioteket har stängt från och med fredag vecka 11 för att genomföra flytten och öppnar sedan i de nya lokalerna. Detta kommer att aviseras i god tid och du som student får veta hur du kan få hjälp under den tiden.


När öppnar biblioteket på nya campus?
Måndag 30 mars vecka 14. Samma dag som undervisningen börjar i de nya lokalerna.


Kommer högskolan finnas kvar i de gamla lokalerna? Om inte, vad kommer det vara för verksamhet där?
MDH kommer inte vara kvar i de gamla lokalerna, utan all verksamhet som hör till Eskilstuna-delen av högskolan flyttar till nya campus. I de gamla lokalerna blir det bland annat gymnasieskola och vuxenutbildning. Eskilstuna kommun tar över Väpnaren och Verktyget.


Undervisning

Vad kommer det finnas för olika undervisningssalar?
I nya campus finns tretton lärosalar med bussittning, större bord, flexibla bord eller U-sittning. Det finns fem stycken ALC-salar (active learning classroom) vilket är fler än idag. Sex föreläsningssalarsalar varav två kan kopplas ihop digitalt och en har teleskopgradäng. Fem datorsalar. Dessutom designstudios, NO-sal, bildsal, innovationsgym och dramasal, studio, bibliotekets läs-sal, verkstäder, metodövningsrum, MUX- och ljudlab. I stort sett samma sorts utbildningslokaler som idag men med fler active learning classrooms.


Kommer det finnas mac-datorer?
Förutom salar med PC-datorer finns två salar med sammanlagt 60 stycken iMac-datorer som är tillgängliga för alla studenter. Designstudios för informationsdesignprogrammen är också utrustade med iMac-datorer.


Hur många datorer klarar CAD-program?
Det finns tre stycken PC-salar med totalt 72 stycken kraftfulla datorer för detta behov. Bildskärmarna i dessa salar är 27 tum, det vill säga större än idag. Det är allmänna datorsalar och till för alla studenter.


Kommer det finnas tillräckligt många salar?
Jadå, det kommer det😊


Kommer informationsdesignprogrammen att ha hemklassrum likt idag?
Ja, ett gemensamt som kallas designstudio.


Hur får jag stöd att hitta salar?
Det finnas orienteringstavlor i huset som du kan använda för att hitta den sal du ska till. Precis som idag kan du även vända dig till Studenttorget med frågor.


Kommer salarna ha samma logiska namn-uppbyggnad som idag?
Ja.


Består nya campus av flera hus likt idag?
Nya campus är ett enda hus så du behöver inte röra dig utomhus mellan olika byggnader. Huset består av tre olika delar: A, B och C. Del A är den stora huskroppen som ligger mot Hamngatan. Del B är biblioteket och del C ligger bakom biblioteket längs med Drottninggatan.


Kommer verkstäderna att finnas kvar?
Ja, de kommer att ligga sammanhängande på plan 1.


Kommer vi ha tillgång MUX-lab?
Ja, det finns ett MUX-lab i nya campus precis som tidigare.


Kommer vi behöva ha lunchföreläsningar?
Det kan hända, precis som idag.


Kommer det bli förändrade start-och sluttider för föreläsningar?
Undervisning kommer i huvudsak ske mellan klockan 08.15-17.00, precis som idag.


Studieplatser

Kommer det att finnas fler grupprum och studieplatser än idag?
Svårt att säga eftersom det beror på vad man menar med studieplats idag. Men det finns 16 stycken bokningsbara grupprum på plan 1-3 i nya campus. Utöver grupprummen finns många öppna studieplatser där du kan slå dig ned för att plugga när du vill. Det finns även lugnare ytor för detta.


Finns det både bokningsbara och spontana grupprum?
Bara bokningsbara grupprum, men gott om spontana studieplatser.

 

Bokar jag grupprum på samma sätt som idag?
Ja, bokningssystemet fungerar på samma sätt i nya campus som i gamla campus.

 

Hur länge får man nyttja grupprummen?
För grupprummen i nya campus gäller samma regler som idag, det vill säga max 4 timmar per dag och 16 timmar per vecka.

 

Kommer det vara digitala skyltar utanför grupprummen?
Det kommer finnas digitala skyltar utanför alla rum som visar om de är lediga eller bokade, och i så fall av vem och hur länge.

 

Hur många studieplatser finns det?
Utöver de bokningsbara grupprummen finns spontana studieplatser på plan 1-4. Cirka 350 platser med bord, 100 platser i studentpentry på plan 1 och 3, 140 platser i restaurangen som kan nyttjas innan och efter lunch, 80 platser på soffa eller bänk plus platser i entrétrappan och i trappan i biblioteket. Vissa platser på bänk och i trappa har integrerade bord.

 

Finns det olika typer av möbler vid studieplatserna?
Studieplatserna varierar i utformning. Det finns bord och stolar, ståbord, bänkar och trappor, fåtöljer med mera. Det beror på var de finns i huset.

 

 

Möten student – medarbetare

Hur kan jag möta min lärare – både vid bokat möte och spontant?
I nya campus finns samtalsrum och mötesrum som lärare kan boka för sådana möten. De går även att använda spontant om de är lediga. Om du vill kan du även träffa din lärare på en grupparbetsplats. Du möter din lärare i Mälartorget på plan 4 och därifrån går ni tillsammans till rummet.

 

Hur möter jag studievägledare, kurator etc?
Du kommer i kontakt med en studievägledare och kurator precis som idag, via telefon eller mejl. Du kan sedan möta studievägledare vid Mälartorget för att sedan tillsammans gå till det rum som studievägledaren bokat för samtalet. Studenthälsan kommer att ha en egen korridor på plan 4, i närheten av Mälartorget. Där finns ett väntrum där du kan sitta tills kuratorn möter upp dig.

 

Hur får jag enklast hjälp om jag är i behov av extra stöd?
Enklast är att kontakta samordnare för särskilt pedagogiskt stöd via mail eller telefon, för att boka ett möte. Inför mötet ses ni i Mälartorget och går tillsammans till ett rum (gäller endast för de med intyg).


Gemensamma ytor

Hur är huset planerat?
Våningsplan 1-3 samt del av 4 är studentytor med lärosalar, grupprum, studentpentryn, bibliotek, Studentcentrum och restaurang. Våningsplan 4-6 är medarbetarnas ytor med arbetsplatser.


Ska alla husera i samma byggnad?
Japp! Alla studenter som läser i Eskilstuna och alla medarbetare som är stationerade i Eskilstuna ska plugga och jobba i den nya byggnaden. Den är planerad så att alla ska få plats.


Hur är tillgängligheten i byggnaden?
Tillgängligheten uppfyller Boverkets byggregler. Det finns fem hissar nära de tre in- och utgångarna. Även ledstråk i golvet till strategiska platser och taktila rumsskyltar.


Hur kommer utomhusmiljön utformas? Kan jag studera utomhus?
Eskilstuna kommun ansvarar för utomhusmiljön och planerar för en ombyggnad av området utanför campusbyggnaden som kommer vara färdig 2021. Det ska bli ett torg med möjlighet till bland annat studieplatser utomhus. Mer inforamtion på Eskisltuna kommuns webbplats.länk till annan webbplats


Kommer det finnas fler eluttag i salarna och vid studieplatserna än vad det finns idag?
Ja.


Hur kommer biblioteket utformas? Kommer det att finnas tysta rum, grupprum, studieplatser?
Det nya biblioteket ligger i del B av nya campushuset, den del som tidigare var äventyrsbadet på Vattenpalatset i Eskilstuna. Det finns tyst läsesal, grupparbetsplatser, grupprum, enskilda studieplatser och läsfåtöljer. Samt en stor trappa där du sätta dig och prata med dina studiekamrater.


Kommer det finnas en restaurang? Vilken?
Ja, vi kommer att ha HÖRS som restaurangleverantör, precis som idag.


Vilka öppettider kommer restaurangen att ha?
Restaurangen har öppet måndag-fredag klockan 7.30 -16.30.


Får jag äta min matlåda i restaurangen?
Nej, platserna i restaurangen är reserverade för lunchgästerna. Men det finns gott om andra platser där du kan äta medhavd matlåda.


Får jag äta min mat överallt i byggnaden?
I första hand hänvisas du som har med dig mat till studentpentryn på plan 1 och 3. Där är det också lättare att värma din mat om du vill det.


Hur många mikrovågsugnar kommer det finnas?
Cirka 40, vid studentpentryn på plan 1 och 3.


Praktisk information

Får vi nya passerkort?
Nej, befintliga passerkort kommer att uppdateras så att du kommer in i nya huset när verksamheten startar där.


Var kommer bussen att avgå/anlända?
Bussen kommer inte att gå till och från hållplatsen vid Eskilstunas tågstation som den gör idag, utan den kommer stanna längre ned, närmare entrén till nya campusbyggnaden. Det är inte beslutat exakt var ännu. Inledningsvis kommer det bli en temporär hållplats, under tiden som Eskilstuna kommun bygger om Hamngatan utanför campus, och därefter en stationär. I februari 2020 kommer mer information om exakt var bussen kommer stanna.


Vilka förvaringsmöjligheter finns för studenter?
Precis som idag kommer det inte finnas några förvaringsskåp för studenter. Några program på IDT har skåp likt idag, i syfte att förvara artefakter och dylikt som skapas inom kurserna.


Kommer det finnas parkering och cykelgarage i närheten av campus?
MDH har inga ytor utomhus, runt om själva campusbyggnaden, utan det är kommunen och privata aktörer som tillhandahåller sådant.


Finns det många hissar?
Det finns fem hissar i byggnaden.


Kommer vi som pluggar på IDT ha förvaringsmöjligheter för arbeten?
Ja, IDT har studentskåp samt förråd och hurtsar för modeller, ungefär som idag.


Hur kan jag ställa ut verk/artefakter som skapats under en kurs i den nya byggnaden?
När all inredning, konst och alla växter är utplacerade i nya huset kommer högskolan titta på vilka möjligheter som finns för det.

 


Övrigt

Har MDH Solar Team en egen lokal på nya campus?
Studentprojektet MDH Solar Team har inte någon lokal i nya campusbyggnaden. IDT tittar på en lämplig lösning.


Hur kommer verkstaden för ingenjörsprogrammen i produktion och produktdesign att utformas och fungera?
I stort sett kommer verkstaden fungera som idag och vara utrustad med samma verktyg.


Hur kommer det byggas om utanför huset?
Framför huvudentrén till nya campus kommer det byggas ett torg, som Eskilstuna kommun kallar för Kunskapstorget.
Mer information hittar du på Eskilstuna kommuns webbplats.länk till annan webbplats

 

Hör av dig om du har frågor

Frågor om nya campus

Mejla oss

nyamdheskilstuna@mdh.se