Text

Välkommen till
campus Eskilstuna

Sedan den 30 mars drivs all MDH:s verksamhet i Eskilstuna från vårt nya campus. Här hittar du allt du behöver veta om den nya byggnaden.

Högskolans nya campus i Eskilstuna består av en stor huskropp som är uppdelad i tre delar. Byggnaden ligger i korsningen mellan Drottninggatan och Hamngatan.

På den här sidan hittar du svar på sådant som du kanske undrar över. Om du har fler frågor så är du välkommen att höra av dig via mejl till nyamdheskilstuna@mdh.se .


Q&AUndervisning

Vilka olika undervisningssalar finns?
I nya campus finns tretton lärosalar med bussittning, större bord, flexibla bord eller U-sittning. Det finns fem stycken ALC-salar (active learning classroom) vilket är fler än idag. Sex föreläsningssalarsalar varav två kan kopplas ihop digitalt och en har teleskopgradäng. Fem datorsalar. Dessutom designstudios, NO-sal, bildsal, innovationsgym och dramasal, studio, bibliotekets läs-sal, verkstäder, metodövningsrum, MUX- och ljudlab samt active learning classrooms.

Finns det mac-datorer?
Förutom salar med PC-datorer finns två salar med sammanlagt 60 stycken iMac-datorer som är tillgängliga för alla studenter. Designstudios för informationsdesignprogrammen är också utrustade med iMac-datorer.

Hur många datorer klarar CAD-program?
Det finns tre stycken PC-salar med totalt 72 stycken kraftfulla datorer för detta behov. Bildskärmarna i dessa salar är 27 tum, det vill säga större än idag. Det är allmänna datorsalar och till för alla studenter.

Har informationsdesignprogrammen hemklassrum?
Ja, ett gemensamt som kallas designstudio.

Hur får jag hjälp att hitta salar?
Det finnas orienteringstavlor i huset som du kan använda för att hitta den sal du ska till. Du kan även vända dig till Studenttorget med frågor.

Består nya campus av flera hus?
Nya campus är ett enda hus så du behöver inte röra dig utomhus mellan olika byggnader. Huset består av tre olika delar: A, B och C. Del A är den stora huskroppen som ligger mot Hamngatan. Del B är biblioteket och del C ligger bakom biblioteket längs med Drottninggatan.


Studieplatser

Finns det fler grupprum och studieplatser än tidigare?
Svårt att säga eftersom det beror på vad man menar med studieplats idag. Men det finns 16 stycken bokningsbara grupprum på plan 1-3 i nya campus. Utöver grupprummen finns många öppna studieplatser där du kan slå dig ned för att plugga när du vill. Det finns även lugnare ytor för detta.

Finns det både bokningsbara och spontana grupprum?
Bara bokningsbara grupprum, men gott om spontana studieplatser.

Bokar jag grupprum på samma sätt som tidigare?
Ja, bokningssystemet fungerar på samma sätt i nya campus som i gamla campus.

Hur länge får man nyttja grupprummen?
För grupprummen i nya campus gäller max 4 timmar per dag och 16 timmar per vecka.

Finns det digitala skyltar utanför grupprummen?
Ja, det finns digitala skyltar utanför alla rum som visar om de är lediga eller bokade, och i så fall av vem och hur länge.

Hur många studieplatser finns?
Utöver de bokningsbara grupprummen finns spontana studieplatser på plan 1-4. Cirka 350 platser med bord, 100 platser i studentpentry på plan 1 och 3, 140 platser i restaurangen som kan nyttjas innan och efter lunch, 80 platser på soffa eller bänk plus platser i entrétrappan och i trappan i biblioteket. Vissa platser på bänk och i trappa har integrerade bord.

Finns det olika typer av möbler vid studieplatserna?
Studieplatserna varierar i utformning. Det finns bord och stolar, ståbord, bänkar och trappor, fåtöljer med mera. Det beror på var de finns i huset.

 

Möten student – medarbetare

Hur kan jag möta min lärare – både vid bokat möte och spontant?
I nya campus finns samtalsrum och mötesrum som lärare kan boka för sådana möten. De går även att använda spontant om de är lediga. Om du vill kan du även träffa din lärare på en grupparbetsplats. Du möter din lärare i Mälartorget på plan 4 och därifrån går ni tillsammans till rummet.

Hur möter jag studievägledare, kurator etc?
Du kommer i kontakt med en studievägledare och kurator via telefon eller mejl. Du kan sedan möta studievägledare vid Mälartorget för att sedan tillsammans gå till det rum som studievägledaren bokat för samtalet. Studenthälsan kommer att ha en egen korridor på plan 4, i närheten av Mälartorget. Där finns ett väntrum där du kan sitta tills kuratorn möter upp dig.

Hur får jag enklast hjälp om jag är i behov av extra stöd?
Enklast är att kontakta samordnare för särskilt pedagogiskt stöd via mail eller telefon, för att boka ett möte. Inför mötet ses ni i Mälartorget och går tillsammans till ett rum (gäller endast för dem med intyg).


Gemensamma ytor

Hur är huset planerat?
Våningsplan 1-3 samt del av 4 är studentytor med lärosalar, grupprum, studentpentryn, bibliotek, Studentcentrum och restaurang. Våningsplan 4-6 är medarbetarnas ytor med arbetsplatser.

Ska alla husera i samma byggnad?
Alla studenter som läser i Eskilstuna och alla medarbetare som är stationerade i Eskilstuna ska plugga och jobba i den nya byggnaden. Under resten av vårterminen 2020 sker undervisningen digitalt. Nya byggnaden är annars planerad så att alla ska få plats.

Hur är tillgängligheten i byggnaden?
Tillgängligheten uppfyller Boverkets byggregler. Det finns fem hissar nära de tre in- och utgångarna. Även ledstråk i golvet till strategiska platser och taktila rumsskyltar.

Hur är utomhusmiljön utformad? Kan jag studera utomhus?
Eskilstuna kommun ansvarar för utomhusmiljön och planerar för en ombyggnad av området utanför campusbyggnaden som kommer vara färdig 2021. Det ska bli ett torg med möjlighet till bland annat studieplatser utomhus.

Mer information på Eskisltuna kommuns webbplats. Länk till annan webbplats.

Finns det tysta rum, grupprum, studieplatser i biblioteket?
Det nya biblioteket ligger i del B av nya campushuset, den del som tidigare var äventyrsbadet på Vattenpalatset i Eskilstuna. Det finns tyst läsesal, grupparbetsplatser, grupprum, enskilda studieplatser och läsfåtöljer. Samt en stor trappa med sittplatser för spontana möten och mingel.

Finns det en restaurang?
Ja, vi har HÖRS som restaurangleverantör.

Vilka öppettider har restaurangen?
Restaurangen har öppet mån-fre mellan klockan 08:00-15.30.

Får jag äta min matlåda i restaurangen?
Nej, platserna i restaurangen är reserverade för lunchgästerna. Men det finns gott om andra platser där du kan äta din matlåda.

Får jag äta min mat överallt i byggnaden?
I första hand hänvisas du som har med dig mat till studentpentryn på plan 1 och 3. Där är det också lättare att värma din mat om du vill det.

Hur många mikrovågsugnar finns det?
Cirka 40, vid studentpentryn på plan 1 och 3.


Praktisk information

Får vi nya passerkort?
Nej, befintliga passerkort kommer att uppdateras så att du kommer in i nya huset.

Varifrån avgår/anländer bussen?
Busshållplatsen är flyttad till nya campus. Bussen avgår från/anländer till Hamngatan.

Vilka förvaringsmöjligheter finns för studenter?
Det finns inga förvaringsskåp för studenter. Några program på IDT har skåp i syfte att förvara artefakter och dylikt som skapas inom kurserna.

Finns parkering och cykelgarage i närheten av campus?
MDH har inga ytor utomhus, runt om själva campusbyggnaden, utan det är kommunen och privata aktörer som tillhandahåller sådant.

Finns det många hissar?
Det finns fem hissar i byggnaden.

Hur kan jag ställa ut verk/artefakter som skapats under en kurs?
När all inredning, konst och växter är utplacerade i nya huset kommer högskolan titta på vilka möjligheter som finns för det.

 

Har du frågor?

Kontakta redaktionen@mdh.se

 

Till toppen