Text

Rapportera om skador, olyckor eller förbättringsförslag.

Aj, Oj, Halloj - rapportera skador, olyckor eller förbättringsförslag

Aj, OJ, Halloj

Rapportera om skador, olyckor eller förbättringsförslag.

Vänligen gör en:

  • aj-anmälan om du skadar dig under studierna.
  • oj-anmälan om du varit nära att skada dig i samband med studier.
  • halloj-anmälan om du som student har ett förbättringsförslag rörande studier på MDH.

På högskolan arbetar en arbetsmiljö- och miljösamordnare som du kan vända dig till om du har synpunkter på studie- och arbetsmiljön vid MDH.


Till anmälningsformuläretlänk till annan webbplats


Mer information

 

Gruppchef

Rebecka Malmgren

+4621103106

rebecka.malmgren@mdh.se

Arbetsmiljö-/ miljösamordnare

Henrik Zettergren

+4621101549

henrik.zettergren@mdh.se