Text

Rapportera om skador, olyckor eller förbättringsförslag.

Aj, Oj, Halloj

Aj, Oj, Halloj

Rapportera om skador, olyckor eller förbättringsförslag.

Vänligen gör en:

  • Aj-anmälan om du skadar dig under studierna.
  • Oj-anmälan om du varit nära att skada dig i samband med studier.
  • Halloj-anmälan om du som student har ett förbättringsförslag rörande studier på MDH.

På högskolan arbetar en arbetsmiljö- och miljösamordnare som du kan vända dig till om du har synpunkter på studie- och arbetsmiljön vid MDH.


Till anmälningsformuläret Länk till annan webbplats.


Kontakt


Till toppen