Text

Du som läser din sista termin vid MDH är välkommen att delta under Avslutningshögtid. Högtiden är vårt tack till dig för din studietid. Du kan delta även om du har kompletteringar kvar att göra i dina studier och oavsett om du har läst program eller motsvarande fristående kurser.

Avslutningshögtid

Avslutningshögtid

Du som läser din sista termin vid MDH är välkommen att delta under Avslutningshögtid. Högtiden är vårt tack till dig för din studietid. Du kan delta även om du har kompletteringar kvar att göra i dina studier och oavsett om du har läst program eller motsvarande fristående kurser.

Bild på glad student

Avslutningshögtiden arrangeras efter varje höst- och vårtermin för dig som läser sista terminen vid MDH. För att bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset genomförs ceremonin digitalt.

Inbjudan skickas per e-post till de studenter som läser sin sista termin vid något av våra program. Du som läser i snabbare takt eller har gått enskilda kurser motsvarande ett program finns inte listade på samma sätt som programstudenter, men du är självklart välkommen att anmäla dig.

Alla studenter är välkomna till högtiden förutsatt att du anmäler dig i tid och att du har fått en bekräftelse på anmälan. Efter sista anmälningsdag planeras ceremonierna och det finns därför ingen möjlighet till efteranmälan.

Vid ceremonin håller bland andra rektor Paul Pettersson tal och studenter från Musik- och operahögskolan vid Mälardalens högskola genomför fantastiska musikinslag. Högtiden är frivillig och inga formella handlingar utfärdas i samband med högtiden. Varje student ansöker själva om sin examen vid avslutad utbildning.

Vid vår digitala ceremoni har du möjlighet att fira ceremonin tillsammans med ett obegränsat antal vänner och familj.

Nytt datum för 2022 är ännu inte fastställt.

Till toppen