Text

Artikelarkiv

Visar publicerade artiklar för mdh.se/student

mdh.se/student
mdh.se/utbildning mdh.se/international mdh.se/bibliotek mdh.se/forskning mdh.se/samverkan
 • Aktuellt

  2021-01-15

  Här hittar du vanliga frågor och svar om Coronaviruset som kan vara relevanta för dig som student.

  mdh.se/student

 • Aktuellt

  2020-12-22

  Just nu är högskolebiblioteken i Eskilstuna och Västerås endast öppna för dig när du behöver uträtta nödvändiga ärenden som att låna och lämna tillbaka litteratur eller använda referenslitteratur.

  mdh.se/student

 • Aktuellt

  2020-12-22 #corona #covid-19

  Under hösten sker undervisning och examination vid MDH som blandad undervisningsform. Det vill säga delvis på campus, delvis på distans. Här finns information om hur MDH anpassat verksamheten med anledning av Coronaviruset.

  mdh.se/student

 • Aktuellt

  2020-12-03

  MDH har ställt om både undervisning och examinationer till distans och utfört anpassningar på campus för att det ska vara smittskyddssäkert att vistas i lokalerna.

  mdh.se/student

 • Aktuellt

  2020-12-03

  Skapa bättre tillgänglighet med hjälp av teknik. Över 1 miljard människor i världen identifierar sig med en funktionsnedsättning och hela 70 procent av nedsättningarna syns inte.

  mdh.se/student

 • Aktuellt

  2020-11-23

  Rektor har fattat beslut om att studenter som har planerat internationella utbytesstudier på ett av MDH:s partneruniversitet under vårterminen 2021 inte kan genomföra utbytet om det innebär fysiska möten eller resande. Distansutbildning vid partnerlärosäten påverkas inte av beslutet.

  mdh.se/student

 • Aktuellt

  2020-11-18

  Årets upplaga av tävlingen Automation Student har avgjorts. Ajna Hodzic och Dzenita Skulj har i sitt vinnande examensarbete utforskat hur dataanalys och maskininlärning kan minska kostnader, förutse underhåll och förbättra effektiviteten i tågtransporter.

  mdh.se/student

 • Aktuellt

  2020-11-12

  Med anledning av Region Sörmlands och Region Västmanlands skärpta lokala allmänna råd kommer campusförlagd undervisning i Eskilstuna och Västerås att ställas om till distans där det är möjligt.

  mdh.se/student

 • Aktuellt

  2020-10-01

  Ett flertal studenter inom ekonomiområdet har tyvärr bekräftats smittade av coronaviruset och högskolan har därför beslutat, i dialog med smittskyddsläkare vid Region Västmanland, att samtliga berörda studenter ska övergå till enbart distansundervisning under de närmaste två veckorna.

  mdh.se/student

 • Aktuellt

  2020-09-17

  MDH följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för all verksamhet på högskolan. Om du har blivit testad positiv för coronaviruset måste du stanna hemma minst sju dygn efter provtagningstillfället, även om du inte har några symtom. Får du symtom efter provtagningen måste du stanna hemma i minst sju dygn efter att du fått symtom.

  mdh.se/student

 • Aktuellt

  2020-09-17

  MDH kommer att hjälpa regionerna i Sörmland och Västmanland med smittspårning. Det innebär att högskolan kommer att informera personer som kan ha utsattas för smittrisk i högskolans lokaler. MDH har tagit fram en rutin för hur smittspårningen ska gå till.

  mdh.se/student

 • Aktuellt

  2020-09-16

  Om dina studieresultat påverkats på grund av coronapandemin, så att du inte når de studieresultat som normalt krävs för studiemedel, kan du skicka in ett intyg till CSN.

  mdh.se/student

 • Aktuellt

  2020-09-10

  Rebin Rasool, tidigare student på civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, är en av tolv unga civilingenjörer som i veckan gör sina första dagar på ABB Trainee Program i Västerås.

  mdh.se/student

 • Aktuellt

  2020-09-08

  För att du som student ska känna trygg på våra campus har vi gjort en hel del för att minska smittspridningen av coronaviruset.

  mdh.se/student

 • Aktuellt

  2020-08-21

  Under hösten kommer MDH att sätta in fler bussar mellan campusorterna.

  mdh.se/student

 • Aktuellt

  2020-06-18

  Den 17 juni deltog ett hundratal studenter och anhöriga vid MDH:s avslutningshögtid som till följd av coronaviruset arrangerades digitalt. En ceremoni som anordnas för att tacka studenterna för deras studietid.

  mdh.se/student

 • Aktuellt

  2020-06-12

  Regeringen har meddelat att kravet på distansutbildning för landets universitet och högskolor lättas upp. Nu planerar MDH för att höstens utbildning kan ges som blandad undervisningsform, det vill säga delvis på campus, delvis digitalt på annan plats.

  mdh.se/student

 • Aktuellt

  2020-05-26

  Alla program med VFU, förutom ämneslärarprogrammet, startar höstterminen 2020 den 24 augusti, en vecka innan ordinarie terminsstart,

  mdh.se/student

 • Reportage

  2020-05-15 #International Business Management

  Students from the International Business Management Programme took part in a Hackathon with students from the US, Latvia and Czech Republic.

  mdh.se/student

 • Aktuellt

  2020-05-13

  Antalet tillfällen som en student får genomgå examination för att få godkänt på en kurs eller del av kurs begränsas till sex tillfällen på kurserna på sjuksköterskeprogrammets termin 1.

  mdh.se/student

 • Aktuellt

  2020-05-11 #energisystem #tekniskt basår

  Hanna Brouillette är invald i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens studentråd.

  mdh.se/student

 • Aktuellt

  2020-05-08

  Sandra Michael pluggar civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi. Tack vare planering, tydliga rutiner och kontinuerlig kontakt med klasskompisar och lärare tycker hon att övergången till distansundervisning har gått över förväntan.

  mdh.se/student

 • Aktuellt

  2020-04-03 #statsvetarprogrammet

  I samband med Folkhälsomyndighetens direktiv om att all högskoleundervisning ska bedrivas på distans, fick många lärarlag bråda dagar. Statsvetarna på MDH hade redan när direktivet kom, till stor del påbörjat arbetet med att flyttat undervisningen till digitala plattformar.

  mdh.se/student

 • Reportage

  2020-04-01

  Studentprojekt för att automatisera och effektivisera GKN ePowertrains produktion.

  mdh.se/student

 • Aktuellt

  2020-03-19

  För läsåret 2020/2021 kommer vissa program vid MDH att starta en vecka tidigare på höstterminen och även ha ett uppehåll under den sista veckan på året.

  mdh.se/student

 • Aktuellt

  2020-03-13

  Den 5 mars var ett 30-tal skolhuvudmän och andra arbetsgivare på MDH i Eskilstuna för att knyta kontakter med framtidens lärare och förskollärare. Karriärdagen anordnas för att studenter som läser till lärare och förskollärare ska få möjlighet att träffa arbetsgivare och få mer kunskap om sin arbetsmarknad.

  mdh.se/student

 • Aktuellt

  2020-02-25

  En bra idé ska du kunna utveckla och den ska hela tiden göra så du hittar nya infallsvinklar. Så är det i alla fall om man frågar Anna Harryson, vd för Profengy, och en av de som sitter i juryn för årets idétävling.

  mdh.se/student

 • Aktuellt

  2020-02-07

  Rekordmånga studenter besökte karriärdagen för sjuksköterskor för att snacka jobb och karriärmöjligheter med arbetsgivare inom vården.

  mdh.se/student

 • Aktuellt

  2020-02-03

  Nu är vi inne i den tid på året då många blir förkylda och får influensa. Här listar vi tips från Folkhälsomyndigheten som kan hjälpa dig att hålla dig frisk och kry.

  mdh.se/student

 • Aktuellt

  2020-01-30

  Den 17 januari fick alla MDH-studenter gå gratis på VSK-AIK. VSK vann matchen med 6-2 och vill nu bjuda alla studenter på fri entré under säsongens resterande matcher och slutspelsmatcher.

  mdh.se/student