Strategiskt avtal med Bombardier om fördjupad samverkan

2014-04-16 | Student

Igår, den 15 april, undertecknade rektor Karin Röding och Bombardiers vd Klas Wåhlberg ett strategiskt samarbetsavtal. Genom fördjupad samverkan kring forskning och utbildning ska Bombardier och MDH tillsammans stärka Sveriges konkurrenskraft

Karin Röding skakar hand med Bombardiers vd Klas Wåhlberg

Mälardalens högskola och Bombardier Transportation Sweden AB har undertecknat ett strategiskt samverkansavtal avseende forsknings- och utbildningsfrågor. Huvuddragen i avtalet handlar om framtidens kompetensförsörjning, studenternas anställningsbarhet och fördjupade forskningssamarbeten.

Tillväxt för Sverige och arbetslivsanknytning för studenterna

– MDH är en högskola som jobbar strategiskt med samverkan och det är avgörande för oss att ha stora starka vänner också i det svenska näringslivet. Genom detta avtal samlar vi den kompetens och forskning som finns inom våra två organisationer och knyter samman det akademin kan erbjuda näringslivet, utifrån såväl näringslivets som akademins behov. På så sätt kan vi tillsammans utveckla Sverige och därmed öka landets tillväxt, samtidigt som studenterna erbjuds arbetslivsanknytning genom praktik och examensarbete säger Karin Röding rektor vid Mälardalens högskola.

Fortsättning på mångårigt samarbete

Bombardier och MDH har redan flera pågående forskningssamarbeten och genom avtalet skapas nya kontaktvägar och förutsättningar för fler forskningsprojekt, examensarbeten och praktikplatser. MDH arbetar sedan lång tid med att utbildningarna i större utsträckning ska vara anpassade till arbetsmarknaden och i det utvecklingsarbetet blir Bombardier en viktig samverkanspart.

Avtalet viktigt för Bombardier

Avtalet undertecknas

Bombardier är ett globalt företag med cirka 72 000 medarbetare och med stark förankring i Mälarregionen. Tillväxten i regionen är expansiv och vd Klas Wåhlberg ser det fördjupade samarbetet med MDH som strategiskt viktigt för att säkra upp att Bombardier står väl rustad att klara rekrytering av rätt kompetens i framtiden.  

– För oss som högteknologiföretag med 2 000 medarbetare i Mälardalen är det här avtalet viktigt. I en tid då regional integration, effektiva transporter och hållbar mobilitet prioriteras har det också stor betydelse för Mälardalen som region, säger Klas Wåhlberg vd för Bombardier Transportation Sweden AB.

Avtalet firades med tårta och tal

Själva undertecknandet skedde i MDH:s styrelserum i närvaro av representanter från både Bombardier och MDH. 

Efter undertecknandet firades avtalet i Länken med en officiell del, där rektor Karin Röding och vd Klas Wåhlberg båda talade. De signerade också en stor version av avtalet.

Det var ganska många som samlats i Länken och alla bjöds på tårta och kaffe.