Stipendier till sex ingenjörs- och datastudenter

2011-09-08 | Student

Stiftelsen Carin Larssons stipendiefond har delat ut sex stipendier till studenter på Mälardalens högskola. Stipendierna har gått till kvinnliga studenter som studerar naturvetenskapliga ämnen och i år har de fått dela på
58 000 kr.

  • Eva-Maj Johansson studerar till civilingenjör inom energisystem. Den branschen är mycket mansdominerad och en stor utmaning för en ung kvinna.
  • Ghada Elassar studerar innovation och produktdesign och är samtidigt fyrabarnsmanna.
  • Maja Hyltefors studerar till civilingenjör inom innovation, produktion och logistik. Hon har gjort en del av studierna som utbytesstudent i Australien. Hennes drömjobb är att ar
  • Karin Gunnarsson studerar också till civilingenjör inom innovation, produktion och logistik. Hon vill göra sitt examensarbete utomlands.
  • Henny Andersson läser till energi- och miljöingenjör inom samhällsteknik. Hon har blivit nominerad till utlandsstudier i Shanghai.
  • Jennifer Nordwall har studerat datavetenskap och ska nu påbörja sitt examensarbete i Wellington, Nya Zeeland. Hon hoppas få jobba med datorgrafik.

Eva-Maj Johansson och Ghada Elassar får 15000 kr var. Maja Hyltefors, Henny Andersson, Jennifer Nordwall och Karin Gunnarsson får vardera 7000 kr.

Stiftelsens Carin Larssons stipendiefond förvaltas av Västerås Zontaklubb. Carin Larsson var apotekare och ville med sin donation dels stödja studerande kvinnor som utbildade sig inom ett område nära hennes eget, naturvetenskapens, och dels att stiftelsen skulle förvaltas av Västerås Zontaklubb som också låg henne varmt om hjärtat. Hon var en av grundarna till Västerås Zontaklubb och medlem i klubben under många år.

Västerås Zontaklubb, liksom andra Zontaklubbar, har som målsättning att stödja kvinnor nationellt och internationellt. Carin Larsson har som en sann Zonta med sin donation möjliggjort stipendier till duktiga och ambitiösa kvinnor.