Text

Martina Summer Meranius

+4621101479

martina.summer.meranius@mdh.se

Rum U2-224, Västerås

Martina Summer Meranius

Tjänster

Universitetslektor i vårdvetenskap

Akademin för hälsa, vård och välfärd, Avdelningen för vårdvetenskap och vårdpedagogik

Publicerade artiklar

Till toppen