Text

Magnus Hoppe

+4621107385

magnus.hoppe@mdh.se

Rum R2-252,

Magnus Hoppe

Tjänster

Universitetslektor /Excellent lärare/Prodekan/Docent

Akademin för ekonomi samhälle och teknik, Avdelningen för organisation och ledning

Presentation

 

Jag är lektor och docent i företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledning samt excellent lärare. Forskningsmässigt intresserar jag mig särskilt för entreprenörskap, innovation och omvärldsanalys, vilket också är områden jag undervisar inom. Som prodekan för det företagsekonomiska och samhällsvetenskapliga området, och tidigare som ordförande i rekryteringsnämnden och ledamot i fakultetsnämnden, arbetar jag högskoleövergripande med att säkra vår kompetensförsörjning och med kvalitetsfrågor. Därutöver fungerar jag som forskningskoordinator inom Samhällskontraktet och utvecklingen av PreLab, en samverkansarena för innovation i offentlig sektor. Jag arbetar gärna och skriver även texter i gränslandet mellan akademi och praktik, med syfte att ifrågasätta onödiga gränser mellan samhällets institutioner. Ett särskilt spännande projekt är "Academic Misfits", som syftar till att avtäcka och ifrågasätta dominerande normsystem inom akademin. Mer informellt är jag aktiv i både interna och externa nätverk som bl.a. årligen ger forskningskurser i deltagarbaserade metoder.

 

Publicerade artiklar

Till toppen