Text

Magnus Hoppe

+4621107385

magnus.hoppe@mdh.se

Rum R2-252,

Magnus Hoppe

Tjänster

Universitetslektor / Excellent lärare/Prodekan

Akademin för ekonomi samhälle och teknik, Avdelningen för organisation och ledning

Presentation

Jag är lektor och docent i företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledning samt excellent lärare. Forskningsmässigt intresserar jag mig särskilt för entreprenörskap, innovation och omvärldsanalys, vilket också är områden jag undervisar inom. Som tillträdande prodekan för det företagsekonomiska och samhällsvetenskapliga området, och tidigare som ordförande i rekryteringsnämnden och ledamot i fakultetsnämnden, arbetar jag högskoleövergripande med att säkra vår kompetensförsörjning och med kvalitetsfrågor. Därutöver fungerar jag som forskningskoordinator inom Samhällskontraktet som just nu är inne i en förändringsfas för att skapa mer gemensamhet i samarbetet mellan de fem parterna. Två forskningsprojekt gällande samverkansutveckling och tjänstedesign är också kopplade till den rollen. Mer informellt är jag aktiv i både interna och externa nätverk som bl.a. årligen ger forskningskurser i deltagarbaserade metoder.

 

Publicerade artiklar