Text

Malin Gunnarsson

+4621107009

malin.gunnarsson@mdh.se

Rum T3-036, Västerås

Malin Gunnarsson

Tjänster

Kanslichef /Tillförordnad förvaltningschef

Ledningskansliet,