Text

Liv Nordström

+4616155159

liv.nordstrom@mdh.se

Liv Nordström

Tjänster

Presentation

I mer än 25 år har jag arbetat med funktionshinderfrågor på olika sätt, främst frågor som handlar om intellektuell funktionsnedsättning och möjligheten att leva det liv man själv väljer.

2005 blev jag färdig med en magisterexamen i folkhälsovetenskap och har sedan dess arbetat med funktionshinderfrågor på en mer strategisk nivå t.ex. som socialt ansvarig samordnare, projektledare och verksamhetsutvecklare. Sedan 2014 arbetar jag som utvecklingsledare på FoU i Sörmland där jag arbetar med samverkansfrågor som rör kommunerna och regionen i Sörmland.

När en person behöver samordnade insatser från både regionens hälso- och sjukvård och kommunens socialtjänst ska en samordnad individuell planering (SIP) erbjudas. Syftet med SIP är att individen ska erbjudas sammanhållen vård och omsorg med hög grad av delaktighet. Denna planeringsprocess erbjuder möjlighet för individen att ha inflytande över beslut som handlar om det egna livet. För personer som har en kognitiv funktionsnedsättning kan det vara svårt att självständigt samordna sitt stöd och fatta viktiga beslut. I en samordnad planering möter individen professionella med olika syn på individens behov, förmåga och hur delaktigheten bäst skapas. Om SIP ska vara ett instrument som bidrar till att individen är involverad och har inflytande över beslut, behövs ökad kunskap om hur delaktighet i denna planeringsprocess definieras, upplevs och skapas.

I doktorandprojektet planeras 4 delstudier i syfte att öka kunskapen om delaktighet vid samordnad planering. I de tre första delstudierna ska individens, anhörigas och professionellas perspektiv undersökas. I delstudie 4 ska professionellas uppfattning och arbetssätt undersökas. Studierna bedrivs på halvtid kombinerat med undervisningstid inom socialt arbete samt fortsatt arbete på FoU i Sörmland. 

Huvudhandledare: Docent Anna-Lena Almqvist, Mälardalens Högskola 

 

Antagningsår: 2018

Lyssna på FoU-podden där Liv och handledarna samtalar om doktorandprojektet: Länk till podden

Till toppen