Text

Lena Wiklund Gustin

+4621107332

lena.wiklund@mdh.se

Rum U3-205, Västerås

Lena Wiklund Gustin

Tjänster

Universitetslektor i vårdvetenskap, inr mot psykiatrisk vård

Akademin för hälsa, vård och välfärd, Avdelningen för vårdvetenskap och vårdpedagogik

Presentation

Jag är docent i vårdvetenskap och har en bakgrund som legitimerad sjuksköterska, kognitiv psykoterapeut och vårdutvecklare inom vuxenpsykiatrisk vård. Jag disputerade i Hälsovetenskaper med inriktning mot vårdvetenskap 2000. Sedan 2001 arbetar jag som lektor i vårdvetenskap vid Akademin för hälsa, vård och välfärd.

Jag leder en forskargrupp, Vård, återhämtning och hälsa, tillsammans med min kollega, professor Margareta Asp. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är inom vårdvetenskap med inriktning mot psykiatrisk vård men jag är också engagerad i forskning som rör olika aspekter av medkänsla samt hur studenter kan integrera vårdvetenskaplig kunskap.

Jag är programsamordnare för specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot psykiatrisk vård men också engagerad i undervisning i andra utbildningar på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Jag undervisar framför allt på temat psykisk hälsa, ohälsa och vård, samt kvalitativa forskningsmetoder.

Tidigare har jag arbetat som sjuksköterska, psykoterapeut och vårdutvecklare inom vuxenpsykiatrisk vård. Jag har också handlett omvårdnadspersonal och kognitiva psykoterapeuter, såväl i kliniskt arbete som i olika projekt. Jag har också skrivit samt varit redaktör för flera läroböcker i vårdvetenskap.

Vid sidan om min anställning på MDH är jag också anställd som professor vid UiT/Norges Arktiske universitet.

I samarbete med kolleger vid UiT har jag också tagit fram Psykisk helseportalen, en öppen nätresurs om vårdpsykologi, psykisk ohälsa och återhämtning.

Publicerade artiklar