Text

Linus Carlsson

+4621101382

linus.carlsson@mdh.se

Rum U3-180,

Linus Carlsson

Tjänster

Universitetslektor

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Avdelningen för tillämpad matematik

Publicerade artiklar