Text

Lena Almqvist

+4621103197

lena.almqvist@mdh.se

Rum U2-199,

Lena Almqvist

Tjänster

Universitetslektor i psykologi/Prodekan

Akademin för hälsa, vård och välfärd, Avdelningen för psykologi

Publicerade artiklar

Till toppen