Text

Jenny Eklund

+4616153642

jenny.eklund@mdh.se

Rum H482, Eskilstuna

Jenny Eklund

Tjänster

Studievägledare

Akademin för hälsa, vård och välfärd, Administrativa avdelningen