Text

Jan Carlson

+4621151722

jan.carlson@mdh.se

Rum U1-066A, Västerås

Jan Carlson

Tjänster

Professor i datavetenskap

Akademin för innovation, design och teknik, Avdelningen för datavetenskap och programvaruteknik

Presentation

Jan Carlson tog en magisterexamen i datavetenskap vid Linköpings universitet år 2000, och en doktorsexamen från Mälardalens högskola 2007 med titeln "Event Pattern Detection for Embedded Systems". Sedan 2017 är han professor i  i datavetenskap med inriktning mot programvaruteknik vid Mälardalens högskola.

Hans forskning fokuserar på komponent- och modellbaserad utveckling av inbyggda system, och täcker bland annat in allokeringsoptimering, tidsanalys på modellnivå, kombinationen av modellbaserad och agil utveckling. Ett annat forskningsspår är realtidsanalys, framför allt stackanalys och responstidsanalys för schemaläggning under "limited preemption".

Publicerade artiklar