Text

Håkan Forsberg

+4621101381

hakan.forsberg@mdh.se

Rum U1-081,

Håkan Forsberg

Tjänster

Universitetslektor

Akademin för innovation, design och teknik, Avdelningen för intelligenta framtida teknologier

Presentation

Håkan Forsberg är programkoordinator för civilingenjörsutbildningen i tillförlitliga flyg- och rymdsystem och ämnesansvarig för ämnet flygteknik på Mälardalens högskola (MDH). Han är även projektledare för metodikgruppen i forskningsprofilen DPAC - Dependable Platforms for Autonomous Systems and Control och delprojektledare i det NFFP7-finansierade (Vinnova) projektet SafeDeep.

Håkan Forsberg erhöll sin examen från civilingenjörsutbildningen i datateknik från Linköpings tekniska högskola 1997 och sin doktorsexamen i datorteknik från Chalmers 2003. Håkan Forsberg är IEEE Senior Member.