Text

Elisabeth Uhlemann

+4621101556

elisabeth.uhlemann@mdh.se

Rum U1-197, Västerås

Elisabeth Uhlemann

Tjänster

Professor /Prodekan

Akademin för innovation, design och teknik, Avdelningen för nätverks- och inbyggda system

Presentation

Elisabeth Uhlemann disputerade i transmissionsteori på Chalmers 2004. Hon har arbetat som gästforskare på University of South Australia 2005, Technische Universität i Berlin 2007 och University of Canterbury, Nya Zeeland 2011. Hon har också arbetat med uppkopplade fordon som konsult på Volvo Technology i Göteborg 2005-2009, med VDSL-modem som konsult på Ikanos Communications i Kalifornien 2005 och med trådlöst ljud som konsult på Free2move i Halmstad 2009-2010. Nu arbetar hon som professor i datakommunikation vid Mälardalens högskola. Prof. Uhlemann har tidigare deltagit i flera europeiska projekt rörande kommunikationskrav för trafiksäkerhetstillämpningar i fordonsnätverk. Hon har bidragit till den ursprungliga europeiska kommunikationsarkitekturen för intelligenta transportsystem (ITS) och som expert inom standardisering för ETSI TC ITS. Hon är senior editor för IEEE VT Magazine inom området Connected and Automated Vehicles. Hon har suttit i betygskommittén vid fler än 20 disputationer i fem olika länder. Hon är senior member i IEEE och vice ordförande i IEEE Sweden VT/COM/IT chapter.

Publicerade artiklar

Till toppen