Text

Elisabeth Uhlemann

+4621101556

elisabeth.uhlemann@mdh.se

Rum U1-197, Västerås

Elisabeth Uhlemann

Tjänster

Professor /Prodekan

Akademin för innovation, design och teknik, Avdelningen för nätverks- och inbyggda system

Publicerade artiklar